4.1.4 Setarea RADIUS. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.1.4  Setarea RADIUS. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.4 Setarea RADIUS

Setarea RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service - serviciu de autentificare la distanţă a utilizatorilor, prin apelare) oferă un strat suplimentar de siguranţă atunci când alegeţi opţiunea WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise sau Radius cu 802.1x ca şi mod de autentificare.

52

Pentru a configura setările wireless RADIUS:

1. Asiguraţi-vă că modul de autentificare al ruterului wireless este setat la WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise sau Radius cu 802.1x.

NOTA : Consultaţi secţiunea 4.1.1 Aspecte generale pentru detalii privind configurarea modului de autentificare al ruterului wireless.

2. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > Wireless > RADIUS Setting (Setare RADIUS) .

3. Selectaţi banda de frecvenţă.

4. În câmpul Server IP Address (Adresă IP server) , introduceţi adresa IP a serverului RADIUS.

5. În câmpul Connection Secret (Secret conexiune) , atribuiţi parola pentru accesarea serverului RADIUS.

6. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents