4.2.2 serverului DHCP. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.2.2  serverului DHCP. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

Pentru a modifica setările IP ale reţelei LAN:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > LAN > fila LAN IP .

2. Modificaţi valorile pentru IP address (Adresă IP) şi Subnet mask (Mască subreţea) .

3. Când aţi terminat, faceţi clic pe Apply (Aplicare) .

4.2.2 serverului DHCP

Ruterul dvs. wireless foloseşte protocolul DHCP pentru a atribui automat adresele IP în reţeaua dvs. Puteţi specifica intervalul de adrese IP şi durata de atribuire pentru clienţii din reţeaua dvs.

56

Pentru configurarea serverului DHCP:

1. Din panoul de navigare, bifaţi Advanced Settings > LAN >

DHCP Server .

2. În câmpul Enable the DHCP Server? (Activaţi serverul

DHCP?) bifaţi Yes (Da) .

3. În caseta Domain Name (Nume domeniu) , introduceţi un nume de domeniu pentru ruterul wireless.

4. În câmpul IP Pool Starting Address (Plajă adresă IP de pornire) , tastaţi adresa IP de pornire.

5. În câmpul IP Pool Ending Address (Plajă adresă IP de sfârşit) , tastaţi adresa IP de sfârşit.

6. În câmpul Lease Time (Perioadă de închiriere) tastaţi data la care expiră adresele IP şi ruterul wireless va aloca automat adrese IP noi pentru clienţii reţelei.

7. În secţiunea DNS and Server Settings (Setări DNS şi server) , introduceţi adresa IP pentru serverul DNS şi pentru serverul

WINS, dacă este necesar.

8. Ruterul dvs. wireless poate atribui manual adrese IP pentru dispozitivele din reţea. În câmpul Enable Manual Assignment

(Activare atribuire manuală) , alegeţi Yes (Da) pentru a atribui o adresă IP pentru anumite adrese MAC din reţea. În lista DHCP pot fi adăugate până la 32 de adrese MAC pentru atribuirea automată a adreselor IP.

57

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents