4.2.3 Rută. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.2.3 Rută. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.2.3 Rută

Dacă reţeaua dvs. utilizează mai multe rutere wireless, puteţi configura un tabel de direcţionare pentru a beneficia de acelaşi serviciu de Internet.

NOTA : Vă recomandăm să nu modificaţi setările implicite ale rutei, decât dacă aveţi cunoştinţe legate de tabelele de direcţionare.

58

Pentru a configura tabelul de direcţionare în reţeaua LAN:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > LAN > fila Route (Rută) .

2. În câmpul Enable static routes (Activare rute statice) , selectaţi Yes (Da) .

3. În Static Route List (Listă rute statice) , introduceţi informaţiile de reţea a altor puncte sau noduri de acces. Faceţi clic pe butonul Add (Adăugare) sau Delete (Ştergere) pentru a adăuga un dispozitiv în listă sau pentru a elimina un dispozitiv din listă.

4. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents