4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3 WAN

4.3.1 Conexiune la Internet

Ecranul Internet Connection (Conexiune Internet) vă permite să configuraţi setările pentru diverse tipuri de conexiuni WAN.

60

Pentru configurarea setărilor conexiunii WAN:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > WAN > fila Internet Connection (Conexiune

Internet) .

2. Configuraţi următoarele setări: Când aţi terminat, faceţi clic pe

Apply (Aplicare) .

• Tip conexiune WAN : Alegeţi tipul furnizorului de servicii

Internet. Puteţi alege între Automatic IP (IP automat) ,

PPPoE , PPTP , L2TP sau fixed IP (IP fix) . Consultaţi-vă furnizorul de servicii Internet dacă ruterul dvs. nu poate obţine o adresă IP validă sau dacă aveţi dubii cu privire la tipul conexiunii WAN.

• Activare WAN : Selectaţi Yes (Da) pentru a permite ruterului să acceseze Internetul. Selectaţi No (Nu) pentru a dezactiva accesul la Internet.

• Activare NAT : NAT (Network Address Translation - translatare adresă de reţea) este un sistem unde un IP public (IP de WAN) este utilizat pentru a furniza acces la Internet clienţilor de reţea care au o adresă IP privată într-un mediu LAN. Adresa IP privată a fiecărui client din reţea este salvată într-un tabel NAT şi este utilizată pentru a direcţiona pachetele de date primite.

• Activare UPnP : UPnP (Universal Plug and Play - plug and play universal) permite mai multor dispozitive (cum ar fi rutere, televizoare, sisteme stereo, console de jocuri şi telefoane celulare) să fie controlate printr-o reţea bazată pe IP-uri, cu sau fără un centru de comandă, prin intermediul unui gateway. UPnP conectează PC-uri indiferent de dimensiunea acestora, asigurând o reţea simplificată pentru cu capacitatea de configurare şi transfer de fişiere la distanţă. Folosind UPnP, noile dispozitive din reţea sunt descoperite în mod automat. După ce sunt conectate la reţea, dispozitivele pot fi configurate la distanţă pentru a accepta aplicaţii P2P, jocuri interactive, conferinţe video şi servere web sau proxy. Spre deosebire de protocolul de direcţionare a porturilor, care implică o configurare manuală a setărilor pentru porturi, UPnP configură în mod automat ruterul să accepte conexiunile primite şi să direcţioneze solicitările către un anumit

PC din reţeaua locală.

• Conectare la serverul DNS : Permite acestui ruter să obţină adresa IP DNS în mod automat de la furnizorul de servicii Internet.

Un server DNS este o gazdă pe Internet care translatează numele de Internet în adrese IP numerice.

• Autentificare : Acest element poate fi specificat de unii furnizori de servicii Internet. Consultaţi-vă furnizorul de servicii Internet şi completaţi câmpurile de autentificare, dacă este necesar.

• Nume gazdă : Acest câmp vă permite să introduceţi un nume de gazdă pentru ruterul dvs. Aceasta este, în general, o cerinţă specială din partea furnizorului de servicii Internet. Dacă furnizorul dvs. de servicii Internet a atribuit un nume de gazdă computerului dvs., introduceţi aici numele respectiv.

61

62

• Adresă MAC : Adresa MAC este un identificator unic pentru dispozitivul dvs. conectat în reţea. Unii furnizori de servicii

Internet monitorizează adresa MAC a dispozitivelor din reţea care se conectează la serviciile furnizate de aceştia şi resping orice dispozitiv nerecunoscut care încearcă să se conecteze.

Pentru a evita problemele de conectare cauzate de o adresă

MAC neînregistrată, puteţi:

• să contactaţi ISP-ul şi să îi solicitaţi să vă actualizeze adresa

MAC asociată abonamentului.

• să clonaţi sau să modificaţi adresa MAC a ruterului wireless

ASUS pentru a corespunde adresei MAC a dispozitivului care era anterior recunoscut în reţea de către ISP.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents