4.3.3 Server virtual/Redirecţionare porturi. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.3  Server virtual/Redirecţionare porturi. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

64

• Port declanşator : Specificaţi un port care să declanşeze deschiderea portului de intrare.

• Protocol : Selectaţi protocolul, TCP sau UDP.

• Port de intrare : Specificaţi un port de intrare pentru a primi date transmise dinspre Internet.

NOTE:

• Când vă conectaţi la un server IRC, un PC client realizează o conexiune de ieşire folosind intervalul de porturi declanşatoare cuprins între 66660 şi 70000. Serverul IRC răspunde prin verificarea numelui de utilizator şi crearea unei noi conexiuni la PC-ul client, utilizând un port de intrare.

• Dacă opţiunea de triggering de port este dezactivată, ruterul anulează conexiunea deoarece nu poate stabili care PC solicită accesul la serverul IRC. Când opţiunea de triggering de port este activată, ruterul atribuie un port de intrare pentru a se putea primi datele. Acest port de intrare se închide după trecerea unei anumite perioade de timp, deoarece ruterul nu poate stabili c u siguranţă momentul închiderii aplicaţiei.

• Opţiunea de triggering de port permite unui singur client din reţea să utilizeze concomitent un anumit serviciu şi un anumit port de intrare.

• Nu puteţi utiliza aceeaşi aplicaţie pentru a declanşa un port pentru mai multe PC-uri în acelaşi timp. Ruterul va direcţiona portul numai către ultimul computer, în vederea trimiterii de către acesta a unei solicitări/unui semnal de declanşare către ruter.

4.3.3 Server virtual/Redirecţionare porturi

Redirecţionarea porturilor este o metodă de direcţionare a traficului de reţea dinspre Internet, printr-un anumit port sau printr-un anumit interval de porturi, către un dispozitiv sau mai multe dispozitive din reţeaua dvs. locală. Configurarea redirecţionării porturilor pe ruterul dvs. permite PC-urilor din afara reţelei să acceseze anumite servicii furnizate de un PC din reţeaua dvs.

NOTA: Când opţiunea de redirecţionare a porturilor este activată, ruterul

ASUS blochează traficul de intrare nesolicitat dinspre Internet şi permite răspunsuri numai din partea solicitărilor de ieşire ale reţelei LAN. Clientul de reţea nu are acces direct la Internet, şi vice versa.

Pentru a configura redirecţionarea porturilor:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > WAN > fila Virtual Server/Port Forwarding

(Server virtual/Redirecţionare porturi) .

65

66

2. Configuraţi următoarele setări: Când aţi terminat, faceţi clic pe

Apply (Aplicare) .

• Activare redirecţionare porturi : Selectaţi Yes (Da) pentru a activa redirecţionarea porturilor.

• Listă servere cunoscute : Stabiliţi tipul de serviciu pe care doriţi să îl accesaţi.

• Listă jocuri cunoscute : Element listează porturile necesare pentru ca jocurile online cunoscute să funcţioneze corect.

• Port server FTP : Evitaţi atribuirea intervalului de porturi

20:21 pentru serverul FTP, deoarece acest lucru va duce la intrarea în conflict cu atribuirea nativă a ruterului în ceea ce priveşte serverul FTP.

• Nume serviciu : Introduceţi numele serviciului.

• Interval porturi : Dacă doriţi să specificaţi un interval de porturi pentru clienţii din aceeaşi reţea, introduceţi numele serviciului, intervalul de porturi (de exemplu, 10200:10300), adresa IP din LAN şi lăsaţi necompletat parametrul Local Port

(Port local). Parametrul Port Range (Interval porturi) acceptă diverse formate, precum interval de porturi (300:350), porturi individuale (566,789) sau modul Mix (Mixt) (1015:1024,3021).

NOTE:

• Când firewall-ul reţelei dvs. este dezactivat şi dvs. setaţi valoarea

80 ca interval de porturi pentru serverul HTTP în configuraţia WAN, serverul HTTP/web va intra în conflict cu interfaţa de utilizare web a ruterului.

• O reţea foloseşte porturi pentru a realiza schimbul de date, fiecărui port fiindu-i atribuit un număr şi o anumită sarcină. De exemplu, portul 80 este utilizat pentru HTTP. Un anumit port poate fi utilizat de către o singură aplicaţie sau de către un singur serviciu la un moment dat. Prin urmare, nu este posibil ca două PC-uri să acceseze date prin acelaşi port şi în acelaşi timp. De exemplu, nu veţi putea configura opţiunea Port Forwarding (Redirecţionare porturi) pe portul 100 pentru două PC-uri în acelaşi timp.

• IP local : Introduceţi adresa IP a clientului din reţeaua LAN.

NOTA : Folosiţi o adresă IP statică pentru clientul local, pentru ca operaţia de redirecţionare a porturilor să se deruleze corect. Consultaţi secţiunea 4.2 LAN pentru mai multe informaţii.

• Port local : Introduceţi un port specific pentru a primi pachetele redirecţionate. Lăsaţi acest câmp necompletat dacă doriţi ca pachetele primite să fie redirecţionate către intervalul de porturi specificat.

• Protocol : Selectaţi protocolul. În cazul în care aveţi dubii, selectaţi opţiunea BOTH (Ambele) .

Pentru a verifica dacă opţiunea Port Forwarding (Redirecţionare porturi) a fost configurată cu succes:

• Verificaţi dacă serverul sau aplicaţia este configurată şi funcţionează.

• Veţi avea nevoie de un client din afara reţelei LAN, dar care să aibă acces la Internet (denumit „client Internet”). Acest client nu trebuie să fie conectat la ruterul ASUS.

• Pe clientul Internet, folosiţi IP-ul WAN al ruterului pentru a accesa serverul. Dacă redirecţionarea porturilor este configurată cu succes, ar trebui să puteţi accesa fişierele sau aplicaţiile.

Diferenţe între triggeringul de port şi redirecţionarea porturilor:

• Triggeringul de port va funcţiona chiar dacă nu se configurează o adresă IP specifică în reţeaua LAN. Spre deosebire de redirecţionarea porturilor, care necesită o adresă IP statică în reţeaua LAN, triggeringul de port permite redirecţionarea dinamică a porturilor prin intermediul ruterului. Intervale predeterminate de porturi sunt configurate să accepte pentru o anumită perioadă de timp conexiunile primite. Triggeringul de port permite mai multor computere să execute aplicaţii care în mod normal ar necesita redirecţionarea manuală a aceloraşi porturi către fiecare PC din reţea.

• Triggeringul de port oferă o mai mare securitate decât redirecţionarea porturilor, deoarece porturile de intrare nu sunt deschise în permanenţă. Acestea se deschid numai când o aplicaţia realizează o conexiune de ieşire prin intermediul portului de declanşare.

67

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents