4.3.4 DMZ. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.4 DMZ. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

68

4.3.4 DMZ

Un DMZ virtual expune un client la reţeaua Internet, permiţând acestui client să primească toate pachetele direcţionate către reţeaua dvs. LAN.

Traficul primit de pe Internet este de obicei direcţionat către un anumit client numai dacă pentru reţeaua respectivă s-a configurat redirecţionarea porturilor sau un declanşator de porturi. Într-o configuraţie de tip DMZ, un client din reţea primeşte toate pachetele de intrare.

Configurarea DMZ pentru o reţea este utilă când aveţi nevoie ca porturile de intrare să fie deschise sau când doriţi să găzduiţi un server de domenii, un server web sau un server e-mail.

ATENŢIE: Deschierea tuturor porturilor unui client face ca reţeaua să fie vulnerabilă la atacurile din exterior. Trebuie să fiţi conştient de riscurile de securitate pe care le implică o configuraţie DMZ.

Pentru a configura DMZ:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > WAN > fila DMZ .

2. Configuraţi următoarele setări. Când aţi terminat, faceţi clic pe

Apply (Aplicare) .

• Adresa IP a staţiei expuse: Introduceţi adresa IP pentru clientul din reţeaua LAN, client care va furniza serviciul DMZ şi care va fi expus pe Internet. Asiguraţi-vă că clientul de server are o adresă IP statică.

Pentru eliminarea DMZ:

1. Ştergeţi adresa IP a clientului din reţea LAN din caseta de text

IP address of Exposed Station (Adresa IP a staţiei expuse) .

2. Când aţi terminat, faceţi clic pe Apply (Aplicare) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents