4.3.6 NAT Passthrough (Trecere NAT). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.6  NAT Passthrough (Trecere NAT). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

70

• Activare caracter wildcard : Activaţi caracterul wildcard, dacă serviciul DDNS necesită acest lucru.

NOTE :

Serviciul DDNS nu va funcţiona în următoarele condiţii:

• Când ruterul wireless utilizează o adresă IP WAN privată (192.168.x.x,

10.x.x.x sau 172.16.x.x), fapt indicat printr-un text de culoare galbenă.

• Este posibil ca ruterul să se afle într-o reţea care utilizează mai multe tabele NAT.

4.3.6 NAT Passthrough (Trecere NAT)

Parametrul NAT Passthrough (Trecere NAT) permite unei conexiuni aparţinând unei reţele private virtuale să treacă prin ruter şi să fie direcţionară către clienţii din reţea. Opţiunile PPTP

Passthrough (Trecere PPTP), L2TP Passthrough (Trecere L2TP),

IPsec Passthrough (Trecere IPsec) şi RTSP Passthrough (Trecere

RTSP) sunt activate în mod implicit.

Pentru a activa/dezactiva setările pentru parametrul NAT

Passthrough (Trecere NAT), mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > WAN > fila NAT Passthrough (Trecere NAT) . Când aţi terminat, faceţi clic pe Apply (Aplicare) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents