Paravan de protecţie. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Paravan de protecţie. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

72

4.5 Paravan de protecţie

Ruterul wireless poate juca rolul de firewall hardware pentru reţeaua dvs.

NOTA : Caracteristică de firewall este activată implicit.

4.5.1 Aspecte generale

Pentru a configura setările de bază pentru firewall:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > Firewall > fila General .

2. În câmpul Enable Firewall (Activare firewall) , selectaţi Yes

(Da) .

3. Pentru parametrul Enable DoS protection (Activare protecţie

DoS) , selectaţi Yes (Da) pentru a proteja reţeaua împotriva atacurilor DoS (Denial of Service - respingerea serviciilor), cu toate că este posibil ca performanţele ruterului să fie afectate de această setare.

4. De asemenea, puteţi monitoriza pachetele schimbate între reţeaua LAN şi conexiunea WAN. Pentru parametrul Logged packets type (Tip pachete înregistrate), selectaţi Dropped

(Refuzate) , Accepted (Acceptate) sau Both (Ambele) .

5. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) .

4.5.2 URL Filter (Filtru URL)

Puteţi să specificaţi cuvinte cheie sau adrese web pentru a preveni accesul la anumite locaţii URL.

NOTA : Filtrul URL se bazează pe o interogare a serverului DNS. Dacă un client din reţea a accesat deja un site web precum http://www.abcxxx.

com, atunci siteul web nu va fi blocat (siteurile web accesate în trecut sunt stocate într-o memorie cache a serverului DNS). Pentru a rezolva această problemă, ştergeţi memoria cache a serverului DNS înainte de a configura filtrul URL.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents