4.6.2 System (Sistem). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.6.2  System (Sistem). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.6.2 System (Sistem)

Pagina System (Sistem) vă permite să configuraţi setările ruterului wireless.

Pentru configurarea setărilor sistemului:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > Administration (Administrare) > fila System

(Sistem) .

2. Puteţi configura următoarele setări:

• Schimbare parolă de conectare ruter : Puteţi schimba parola şi numele de conectare pentru ruterul wireless introducând un nume nou şi o parolă nouă.

• Comportament buton WPS : Butonul fizic WPS de pe routerul wireless poate fi utilizat pentru activarea funcţiei

WPS.

• Fus orar : Selectaţi fusul orar pentru reţeaua dvs.

• Server NTP : Ruterul wireless poate accesa un server NTP

(Network time Protocol - Protocol oră reţea) pentru a sincroniza ora.

• Activare Telnet : Faceţi clic pe Yes (Da) pentru a activa serviciile Telnet pentru reţea. Faceţi clic pe No (Nu) pentru a dezactiva serviciile Telnet.

• Metodă autentificare : Puteţi selecta HTTP, HTTPS sau ambele protocoale pentru a securiza accesul la ruter.

• Activare acces web prin WAN : Selectaţi Yes (Da) pentru a permite dispozitivelor din afara reţelei să acceseze setările interfeţei de utilizare a ruterului wireless. Selectaţi No (Nu) pentru a interzice accesul.

• Se permit doar anumite IP-uri : Faceţi clic pe Yes (Da) dacă doriţi să specificaţi adresele IP ale dispozitivelor care au permisiunea de a accesa setările interfeţei de utilizare a ruterului wireless din WAN.

• Listă clienţi : Introduceţi adresele IP WAN ale dispozitivelor din reţea care au permisiunea de a accesa setările ruterului wireless. Lista va fi utilizată dacă aţi făcut clic pe Yes (Da) în elementul Only allow specific IP (Se permit doar anumite

IP-uri) .

3. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) .

77

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents