Configurarea serverului de tipărire. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Configurarea serverului de tipărire. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5.3 Configurarea serverului de tipărire

5.3.1 Partajarea imprimante EZ ASUS

Utilitarul de partajare a imprimantei EZ ASUS vă permite să conectaţi o imprimantă USB la ruterul USB al ruterului wireless şi să configuraţi un server de tipărire. Acest lucru permite clienţilor din reţeaua dvs. să tipărească şi să scaneze fişiere în modul wireless.

82

NOTA: Funcţia server de tipărire este acceptată în sistemele de operare

Windows® XP, Windows® Vista şi Windows® 7.

Pentru a configura modul de partajare a imprimantei EZ:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la General > USB Application

(Aplicaţie USB) > Network Printer Server (Server imprimantă reţea) .

2. Faceţi clic pe Download Now! (Descărcare acum!) pentru a descărca utilitarul de tipărire în reţea.

NOTA: Utilitarul de tipărire în reţea este acceptat numai în sistemele de operare Windows® XP, Windows® Vista şi Windows® 7. Pentru a instala utilitarul pe un sistem de operare Mac, selectaţi opţiunea Use

LPR protocol for sharing printer (Utilizare protocol LPR pentru partajarea imprimantei) .

3. Dezarhivaţi fişierul descărcat şi faceţi clic pe pictograma Printer

(Imprimantă) pentru a executa programul de configurare a imprimantei în reţeas.

83

84

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura componentele hardware, apoi faceţi clic pe Next (Următorul) .

5. Aşteptaţi câteva minute pentru finalizarea instalării iniţiale.

Faceţi clic pe Next (Următorul) .

6. Faceţi clic pe Finish (Finalizare) pentru a încheia instalarea.

7. Urmaţi instrucţiunile Windows® OS pentru a instala driverul de imprimantă.

8. După ce instalarea driverului imprimantei este completă, clienţii de reţea vor putea utiliza imprimanta.

85

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents