imprimantei. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

 imprimantei. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

86

5.3.2 Utilizarea protocolului LPR pentru partajarea imprimantei

Puteţi partaja imprimanta cu computere care funcţionează cu sistemele de operare Windows® şi MAC prin utilizarea protocolului

LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer Daemon - Control la distanţă imprimantă de linie/Daemon imprimantă de linie)

Partajarea imprimantei compatibile LPR

Pentru partajarea imprimantei compatibile LPR:

1. Din desktopul Windows®, faceţi clic pe Start > Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) > Add a printer

(Adăugare imprimantă) pentru a executa Add Printer Wizard

(Expert adăugare imprimantă) .

2. Selectaţi Add a local printer (Adăugare imprimantă locală) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul) .

3. Selectaţi Create a new port (Se creează un port nou) apoi setaţi Type of Port (Tip port) la Standard TCP/IP Port (Port

TCP/IP standard) . Faceţi clic pe New Port (Port nou) .

4. În câmpul Hostname or IP address (Nume de gazdă sau adresă IP) , introduceţi adresa IP a ruterului wireless şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul) .

87

88

5. Selectaţi Custom (Particularizat) şi apoi faceţi clic pe Settings

(Setări) .

6. Setaţi Protocol la LPR . În câmpul Queue Name (Nume coadă) , introduceţi o valoare pentru LPR Server (Server LPR) şi apoi faceţi clic pe OK pentru a continua.

7. Faceţi clic pe pe Next (Următorul) pentru a finaliza configurarea portului standard TCP/IP.

8. Instalaţi driverul de imprimantă din lista cu modelele distribuitorului. Dacă imprimanta dvs. nu figurează în listă, faceţi clic pe Have Disk (Obţinere disc) pentru instala manual driverele imprimantei de pe un CD-ROM sau dintr-un fişier.

89

90

9. Faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a accepta numele implicit pentru imprimantă.

10. Faceţi clic pe Finish (Terminare) pentru a finaliza instalarea.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents