Întrebări frecvente. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Întrebări frecvente. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

94

6.2 Întrebări frecvente

Nu pot accesa interfaţa de utilizare a ruterului folosind un browser web.

• În cazul în care computerul dvs. este conectat prin cablu, verificaţi conectarea cablului Ethernet şi starea LEDului, după cum s-a descris în secţiunea precedentă.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi informaţii de conectare corecte. Numele şi parola de conectare implicite sunt ambele „admin”. Asiguraţivă că tasta Caps Lock este dezactivată când introduceţi informaţiile de conectare.

• Ştergeţi modulele cookie şi fişierele din browserul Web.

Pentru Internet Explorer 8, urmaţi aceşti paşi:

1. Lansaţi Internet Explorer

8, apoi faceţi clic pe Tools

(Instrumente) > Internet

Options (Opţiuni Internet) .

2. În fila General , sub

Browsing history (Istoric navigare) , faceţi clic pe

Delete... (Ştergere...) , selectaţi Temporary

Internet Files (Fişiere

Internet temporare) şi Cookies (Module cookie) , iar apoi faceţi clic pe Delete (Ştergere) .

NOTE:

• Comenzile pentru ştergerea modulelor cookie şi a fişierelor diferă în funcţie de browserul Web.

• Dezactivaţi setările de server proxy, revocaţi conexiunea pe linie comutată şi configuraţi setările TCP/IP pentru a obţine automat adrese IP. Pentru mai multe detalii, consultaţi capitolul 1 din manualul utilizatorului.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi cabluri Ethernet de tip CAT5e sau CAT6.

Clientul nu poate stabili o legătura wireless cu routerul.

NOTA: Dacă aveţi probleme la conectarea la reţeaua în banda de frecvenţă de 5 GHz, asiguraţi-vă că dispozitivul wireless acceptă această bandă sau dispune de caracteristici de conectare în bandă dublă.

• În afara razei:

• Puneţi routerul mai aproape de clientul wireless.

• Încercaţi să reglaţi antenele ruterului pentru a obţine direcţia de propagare optimă, după cum se descrie în secţiunea 1.4 Positioning your router (Poziţionarea ruterului) .

• Serverul DHCP a fost dezactivat:

1. Lansaţi interfaţa de utilizare web. Mergeţi la General >

Network Map (Hartă reţea) > Clients (Clienţi) şi apoi căutaţi dispozitivul pe care doriţi să îl conectaţi la ruter.

2. Dacă nu puteţi găsi dispozitivul în Network Map (Hartă reţea) , mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate)

> LAN > DHCP Server (Server DHCP) , lista Basic Config

(Configuraţie de bază) , selectaţi Yes (Da) pentru parametrul Enable the DHCP Server (Activare server

DHCP) .

95

• Numele reţelei (SSID) este ascuns. Dacă dispozitivul dvs. poate găsi nume de reţea (SSID) ale altor rutere, dar nu şi numele de reţea al ruterului dvs., mergeţi la Advanced Settings

(Setări avansate) > Wireless > General , selectaţi No (Nu) pentru parametrul Hide SSID (Ascundere SSID) şi selectaţi

Auto (Automat) pentru parametrul Control Channel (Canal control) .

96

• Dacă utilizaţi un adaptor LAN wireless, verificaţi conformitatea canalului wireless în uz cu canalele disponibile în regiunea/ţara dvs. Dacă nu există conformitate, ajustaţi canalul, lăţimea de bandă a canalului şi modul wireless.

• Dacă în continuare nu vă puteţi conecta wireless la ruter, puteţi reseta ruterul la setările implicite din fabrică. În interfaţa de utilizare a ruterului, faceţi clic pe Administration

(Administrare) > Restore/Save/Upload Setting (Setări restaurare/salvare/încărcare) şi faceţi clic pe Restore

(Restaurare) .

Internetul nu este accesibil

• Verificaţi dacă ruterul dvs. se poate conecta la adresa IP WAN a furnizorului dvs. de servicii Internet. Pentru aceasta, lansaţi interfaţa de utilizare web şi mergeţi la General > Network Map

(Hartă reţea) şi verificaţi parametrul Internet Status (Stare reţea) .

• Dacă ruterul dvs. nu se poate conecta la adresa IP WAN a furnizorului dvs. de servicii Internet, încercaţi să reporniţi reţeaua aşa cum se descrie în secţiunea Restart your network in following sequence (Reporniţi reţeaua în următoarea secvenţă) sub Basic Troubleshooting (Depanare de bază) .

• Dispozitivul a fost blocat prin intermediul funcţiei Parental

Control (Control parental). Mergeţi la General > Parental

Control (Control parental) şi vedeţi dacă dispozitivul se află în listă. Dacă dispozitivul apare sub Client Name (Nume client) , eliminaţi dispozitivul folosind butonul Delete (Ştergere) sau ajustaţi setările privind gestionarea timpului.

97

98

• Dacă în continuare nu puteţi accesa Internetul, încercaţi să reporniţi computerul şi să verificaţi adresa IP a reţelei şi adresa gateway-ului.

• Verificaţi indicatorii de stare de pe modemul ADSL şi ruterul wireless. Dacă LEDul WAN de pe ruterul wireless nu este aprins, verificaţi dacă aţi conectat corect cablurile.

Aţi uitat numele reţelei (SSID) sau parola reţelei

• Configuraţi un nou SSID şi o nouă cheie de criptare prin intermediul unei reţele prin cablu (cablu Ethernet. Lansaţi interfaţa de utilizare web, mergeţi la Network Map (Hartă reţea) , faceţi clic pe pictograma ruterului, introduceţi un nou

SSID şi o nouă cheie de criptare şi apoi faceţi clic pe Apply

(Aplicare) .

• Resetaţi ruterul la setările implicite. Lansaţi interfaţa de utilizare web, mergeţi la Administration (Administrare) > Restore/

Save/Upload Setting (Setări restaurare/salvare/încărcare) şi faceţi clic pe Restore (Restaurare) . Contul şi parola de conectare implicite sunt ambele „admin”.

Cum să readuc sistemul la setările sale iniţiale?

• Mergeţi la Administration (Administrare) > Restore/Save/

Upload Setting (Setări restaurare/salvare/încărcare) şi faceţi clic pe Restore (Restaurare) .

Următoarele sunt setări iniţiale de fabrică:

Nume utilizator:

Parolă: admin

admin

Adresă IP:

SSID (2.4GHz) :

SSID (5GHz) : router.asus.com

Consultaţi eticheta din partea de jos a routerului

Consultaţi eticheta din partea de jos a routerului

Upgradeul de firmware a eşuat.

Lansaţi modul de recuperare înainte de a utiliza utilitarul Firmware

Restoration (Restaurare firmware). Consultaţi secţiunea 5.2

Firmware Restoration (Restaurare firmware) pentru a afla cum să utilizaţi utilitarul Firmware Restoration (Restaurare firmware).

Nu se poate accesa interfaţa de utilizare web

Înainte de a configura ruterul fără fir, efectuaţi paşii descrişi în această secţiune pentru computerul gazdă şi clienţii de reţea.

A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat.

NOTA: Capturile de ecran afişate au fost realizate pe sistemul de operare

Windows® 7. Este posibil ca paşii şi opţiunile să difere pentru sistemele de operare Windows® 8 şi Windows® 8.1.

Windows @ 7/8

1. Faceţi clic pe Start > Internet

Explorer pentru a lansa browserul web .

2. Faceţi clic pe Tools

(Instrumente) > Internet options (Opţiuni Internet) > fila Connections (Conexiuni) >

LAN settings (Setări LAN).

3. Din ecranul Local Area

Network (LAN) Settings

(Setări pentru reţeaua locală (LAN)), debifaţi opţiunea Use a proxy server for your LAN

(Utilizare server proxy pentru reţeaua locală) .

4. Faceţi clic pe OK când aţi terminat.

99

100

MAC OS

1. În browserul Safari, faceţi clic pe Safari >

Preferences (Preferinţe)

> Advanced (Complex)

> Change Settings...

(Modificare setări…)

2. În ecranul Network

(Reţea), deselectaţi FTP

Proxy (Server proxy

FTP) şi Web Proxy

(HTTP) (Server proxy

Web (HTTP)) .

3. Faceţi clic pe Apply Now (Se aplică acum) când aţi terminat.

NOTA: Consultaţi caracteristica de ajutor a browserului pentru detalii despre dezactivarea serverului proxy.

B. Configuraţi setările TCP/IP pentru obţinerea automată a unei adrese IP.

Windows @ 7/8

1. Faceţi clic pe Start > Control

Panel (Panou de control) >

Network and Internet (Reţea şi Internet) > Network and

Sharing Center (Centru de reţea şi partajare) > Manage network connections

(Gestionare conexiuni reţea).

2. Selectaţi Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4)

(Protocol Internet versiunea

4 (TCP/IPv4)) sau Internet

Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

(Protocol Internet versiunea

6 (TCP/IPv6)) , apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) .

3. Pentru a obţine automat setările IP iPv4, bifaţi

Obtain an IP address automatically (Se obţine automat o adresă IP) .

Pentru a obţine automat setările IP iPv6, bifaţi

Obtain an IPv6 address automatically (Se obţine automat o adresă IPv6).

4. Faceţi clic pe OK când aţi terminat

MAC OS

1. Faceţi clic pe pictograma

Apple localizată în partea stângă sus a ecranului.

2. Faceţi clic pe System

Preferences (Preferinţe sistem) > Network

(Reţea) > Configure...

(Configurare…)

3. În fila TCP/IP , selectaţi

Using DHCP (Se utilizează DHCP ) din lista verticală Configure

IPv4 (Configurare IPv4) .

4. Faceţi clic pe Apply Now (Se aplică acum) când aţi terminat.

NOTA: Consultaţi caracteristica de ajutor şi asistenţă a sistemului de operare pentru detalii despre configurarea setărilor TCP/IP ale computerului.

101

102

C. Dezactivaţi conexiunea pe linie comutată, dacă este activată.

Windows @ 7/8

1. Faceţi clic pe Start > Internet

Explorer pentru a lansa browserul web.

2. Faceţi clic pe Tools

(Instrumente) > Internet options (Opţiuni Internet) > fila Connections (Conexiuni) .

3. Bifaţi Never dial a connection

(Nu se apelează niciodată o conexiune) .

4. Faceţi clic pe OK când aţi terminat.

NOTA: Consultaţi caracteristica de ajutor a browserului pentru detalii despre dezactivarea conexiunii pe linie comutată.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents