3.1.2 Hantera dina nätverksklienter. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.1.2  Hantera dina nätverksklienter. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4. Välj verifieringsmetod för ditt trådlösa nätverk från rullgardinsmenyn Security Level (Säkerhetsnivå) .

VIKTIGT!

IEEE 802.11n/ac-standard förbjuder användning av hög genomströmning med WEP eller WPA-TKIP som unikast-krypering. Om du använder dessa krytperingmetoder kommer din datahastighet att minska till IEEE 802.11g 54 Mbps anslutning.

5. Näppäile suojaussalasana.

6. Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar.

3.1.2 Hantera dina nätverksklienter

Hantera dina nätverksklienter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) >

Network Map (Nätverkskarta) .

2. På skärmen Network Map (Nätverkskarta), välj ikonen Client

Status (Klientstatus) för att visa informationen om dina nätverksklienter.

3. För att blockera en klients åtkomst till ditt nätverk, välj klienten och klicka på block (blockera).

21

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents