3.1.3 Övervaka din USB-enhet. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.1.3  Övervaka din USB-enhet. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.1.3 Övervaka din USB-enhet

ASUS trådlösa router erbjuder ett USB-portar för anslutning av

USB-enheter eller USB-skrivare, för att kunna dela filer och skrivare med klienter i nätverket.

22

ANMÄRKNINGAR: För att använda denna funktion måste du infoga en USB-lagringsenhet såsom en USB-hårddisk eller USB-flashenhet till USB porten på baksidan av din trådlösa router. Se till att USBlagringsenheten är korrekt formaterad och partionerad. Se Plug-n-Share

Disk Support List (plugga-in-och-dela disk supportlistan) på http://event.asus.com/networks/disksupport

VIKTIGT!

Du måste först skapa ett delningskonto och dess tillstånd/

åtkomsträttigheter för att tillåta andra nätverksklienter att få åtkomst till USB-enheten via en FTP-plats/tredje parts FTP-klientverktyg, Servers

Center, Samba eller AiCloud. För fler detaljer, se avsnitt 3.5.Using the

USB Application (3.5. Använda USB-applikationen) och 3.6 Using

AiCloud (3.6 Använda AiCloud) i denna bruksanvisning.

Övervakning av din USB-enhet:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Network

Map (Nätverkskarta) .

2. På skärmen Network Map (Nätverkskarta), välj ikonen USB

Disk Status (Diskstatus) för att visa informationen om dina nätverksklienter.

3. I fältet AiDisk Wizard (AiDisk-guide) GO (Starta) för att ställa in en FTP-server för Internetfildelning

ANMÄRKNINGAR :

• För ytterligare detaljer se avsnitt 3.5.2 Using Servers center

(Använda Servers Center) i denna bruksanvisning.

• Den trådlösa routern arbetar mest med USB HDD-/flash-enheter (upp till 2TB i storlek) och stödjer läs-/skrivåtkomst för FAT16, FAT32, EXT2,

EXT3 och NTFS.

23

24

Säker borttagning av USB-enhet

VIKTIGT : Felaktig borttagning av USB-enheten kan orsaka skadade data.

Säker borttagning av USB-enhet:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Network

Map (Nätverkskarta) .

2. I övre högra hörnet, klicka på > Eject USB disk (Mata ut

USB-enhet) . När USB-enheten matas ut, visar USB-statusen

Unmounted (Demonterad) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents