Skapa ett gästnätverk. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Skapa ett gästnätverk. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.2 Skapa ett gästnätverk

Gästnätverket erbjuder tillfälliga besökare Internetanslutning via åtkomst till separata SSID eller nätverk utan att tillhandahålla

åtkomst till ditt privata nätverk.

OBS!

RT-AC1300UHP stödjer upp till sex SSID-enheter (tre SSID med 2,4

GHz och tre 5 GHz).

Skapa ett gästnätverk:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Guest network (Gästnätverk) .

2. På skärmen Guest Network (Gästnätverk), välj frekvensbandet

2,4 Ghz eller 5 Ghz för gästnätverket som du vill skapa.

3. Klicka på Enable (Aktivera) .

25

4. För att konfigurera fler möjligheter, klicka på Modify

(Modifiera).

26

5. Klicka på Yes (Ja ) på skärmen Enable Guest Network

(Aktivera gästnätverk).

6. Tilldela ett namn för det tillfälliga trådlösa nätverket i fältet

Network Name (Nätverksnamn, SSID).

7. Välj en Authentication Method (Välj en verifieringsmetod).

8. Välj en metod för Encryption (Kryptering).

9. Specificera Access time (Åtkomsttid) eller välj Limitless

(Obegränsad).

10. Välj Disable (Inaktivera) eller Enable (Aktivera) på Access

Intranet (Åtkomst till Intranet).

11. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents