Installera klassificeringskontroll. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Installera klassificeringskontroll. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.4 Installera klassificeringskontroll

Med klassificeringskontroll kan du kontrollera

Internetåtkomsttiden. Användare kan ställa in tidsgränsen för en klients nätverksanvändning.

Använda klassificeringskontrollen:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Parental control (Klassificeringskontroll) .

2. Klicka på ON (På) för att aktivera klassificeringskontrollen.

3. Välj för vilken klient som nätverksanvändningen ska kontrolleras. Du kan också knappa in klientens MAC-adress i kolumnen Client MAC Address (Klientens MAC-adress) .

OBS!

Klientens namn får inte innehålla specialtecken eller mellanslag eftersom det kan göra att routern fungerar onormalt.

4. Klicka på eller för att lägga till klientens profil.

5. Ställ in den tillåtna tiden på kartan Time Management

(Tidshantering) . Dra och släpp en önskad tidszon för att tillåta klientens nätverksanvändning.

31

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents