Trådlös anslutning. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Trådlös anslutning. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4 Konfigurera de avancerade inställningarna

4.1 Trådlös anslutning

4.1.1 Allmänt

Fliken General (Allmänt) ger dig möjlighet att konfigurera grundinställningarna för trådlös anslutning.

46

Konfigurera grundinställningarna för trådlös anslutning:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > General

(Allmänt) .

2. Välj 2,4 GHz eller 5 GHz som frekvensband för det trådlösa nätverket.

3. Tilldela ett unikt namn med högst 32 tecken för ditt SSID

(Service Set Identifier) eler nätverksnamn för att identifiera ditt trådlösa nätverk. Wi-Fi-enheter kan identifiera och ansluta till det trådlösa nätverket via ditt tilldelade SSID. SSID på informationsbanderollen uppdateras när nya SSID sparas i inställningarna.

OBS! Du kan tilldela unika SSID för 2,4 GHz och 5 GHz frekvensband.

4. I fältet Hide SSID (Dölj SSID) , välj Yes (Ja) för att förhindra att trådlösa enheter identifierar din SSID. När funktionen etablerats måste du ange SSID:n manuellt på den trådlösa enheten för att få åtkomst till det trådlösa nätverket.

5. Välj något av dessa trådlösa lägen för att bestämma vilken typ av trådlösa enheter som kan anslutas till din trådlösa router:

• Auto : Välj Auto för att tillåta att 802.11AC-, 802.11n-, 802.11g- och 802.11b-enheter ansluter till den trådlösa routern.

• Legacy (Bakåtkompatibelt) : Välj Legacy

(Bakåtkompatibelt) för att tillåta att 802.11b/g/n-enheter ansluter till den trådlösa routern. Men maskinvara som stödjer

802.11n internt kommer bara att köra på högst 54 Mbps hastghet.

• N only (N enbart) : Välj N only (N enbart) för att maximera den trådlösa N-prestandan. Denna inställning hindrar

802.11g- och 802.11b-enheter från att ansluta till den trådlösa routern.

6. Väl en operativkanal för den trådlösa routern. Välj Auto för att tillåta att den trådlösa routern automatiskt väljer kanalen som har minst störning.

7. Välj någon av dessa kanalbandbredder för att underlätta högre

överföringshastigheter:

40MHz: Välj denna bandbredd för att maximera det trådlösa genomflödet.

20MHz (default) (20 MHz (standard)): Välj denna bandbredd om du har problem med din trådlösa anslutning.

8. Välj någon av dessa autentiseringsmetoder:

• Open System (Öppet system): Detta alternativ ger ingen säkerhet.

• Shared Key (Delad nyckel): Du måste använda WEPkryptering och ange minst en delad nyckel.

47

48

• WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal (WPA/WPA2

Personlig/WPA Auto-personlig): Detta alternativ ger hög säkerhet. Du kan antingen använda WPA (med TKIP) eller

WPA2 (med AES). Om du väljer detta alternativ måste du använda TKIP + AES-kryptering och ange WPA -lösenfras

(nätverksnyckel).

• WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise (WPA/WPA2

Företag/WPA Auto-företag) : Detta alternativ ger mycket hög säkerhet. Det är med integrerad EAP-server eller en extern RADIUS-autentiseringsserver.

• Radius with 802.1x (Radius med 802.1x)

OBSERVERA : Den trådlösa routern stöder en maximal

överföringshastighet på 54 Mbps när Wireless Mode (Trådlöst läge) är inställt på Auto (automatiskt) och encryption method

(krypteringsmetoden) är WEP eller TKIP .

• Off (Av) : Inaktiverar WEP-kryptering

• 64-bit : Aktiverar svag WEP-kryptering

• 128-bit : Aktiverar bättre WEP-kryptering.

10. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents