4.2.3 Route. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.2.3 Route. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.2.3 Route

Om ditt nätverk använder mer än en trådlös router, kan du konfigurera en routningstabell för att dela samma Internettjänst.

OBS ! Vi rekommenderar att du inte ändrar standardflödesinställningarna, om du inte har djupgående kunskaper om routningstabeller.

58

Konfigurera LAN-routningstabell:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > LAN > Route .

2. I fältet Enable static routes (Aktivera statiska vägar) , välj Yes

(Ja) .

3. På listan Static Route List (Lista över statiska vägar) , ange nätverksinformationen för åtkomstpunkter och noder. Klicka på knappen Add (Lägg till) eller Delete (Ta bort) , för att lägga till eller ta bort en enhet i listan.

4. Klicka på Apply (Verkställ) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents