4.5 Brandvägg. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.5 Brandvägg. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

72

4.5 Brandvägg

Den trådlösa routern kan fungera som maskinvarubrandvägg för nätverket.

OBS ! Brandväggsfunktionerna är aktiverade som standard.

4.5.1 Allmänt

Ställa in grundläggande brandväggsinställningar:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) >

General (Allmänt) .

2. I fältet Enable Firewall (Aktivera brandvägg) , välj Yes (Ja) .

3. På Enable DoS (Aktivera DoS) -skydd, välj Yes (Ja) för att skydda nätverket från DoS-attacker (Denial of Service) även om det kan påverka din routers prestanda.

4. Du kan även övervaka paket som utväxlas mellan LAN- och

WAN-anslutningen. Välj Dropped (Avbruten) , Accepted

(Accepterad) eller Both (Båda) på typen Logged packets

(Loggade paket).

5. Klicka på Apply (Verkställ) .

4.1.2 URL-filter

Du kan specificera nyckelord eller webbadresser för att hindra

åtkomst till specifika URL:ar.

OBS ! URL-filtret baseras på en DNS-begäran. Om en nätverksklient redan har åtkomst till en webbplats som http://www.abcxxx.com, kommer webbplatsen inte att blockeras (en DNS-cache i systemet lagrar tidigare besökta webbplatser). För att lösa problemet, rensa DNScacheminnet innan du installerar URL-filtret.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents