4.5.3 Nyckelordsfilter. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.5.3 Nyckelordsfilter. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

Installera ett URL-filter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) > URL

Filter .

2. Välj Enabled (Aktiverad) i fältet Enable URL Filter (Aktivera

URL-filter).

3. Ange URL:en och klicka på -knappen.

4. Klicka på Apply (Verkställ) .

4.5.3 Nyckelordsfilter

Nyckelordsfiltret blockerar åtkomst till webbsidor med specifika nyckelord.

Inställning av ett nyckelordsfilter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) >

Keyword Filter (Nyckelordsfilter) .

2. Välj Enabled (Aktiverad) i fältet Enable Keyword Filter

(Aktivera nyckelordsfilter).

73

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents