Καλώς ορίσατε!. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Καλώς ορίσατε!. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

6

1 Γνωρίζοντας τον ασύρματο

δρομολογητή

1.1 Καλώς ορίσατε!

Ευχαριστούμε για την αγορά του ασύρματου δρομολογητή ASUS

RT-AC1300UHP!

Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-AC1300UHP διαθέτει

διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz που παρέχει υπέρ υψηλές ταχύτητες gigabit ασύρματου-AC έως 867 Mbps στη ζώνη των 5 GHz & 300

Mbps στη ζώνη των 2.5 GHz ταυτόχρονα

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Ασύρματος δρομολογητής

RT-AC1300UHP

Μετασχηματιστής

ρεύματοςa

CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο)

Καλωδιακού δικτύου (RJ-

45)

Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ :

• Αν οποιοδήποτε από τα στοιχεία έχει πάθει βλάβη ή απουσιάζει,

επικοινωνήστε με την ASUS. Για τεχνικά ζητήματα και υποστήριξη

ανατρέξτε στη λίστα Γραμμών Υποστήριξης ASUS στην πίσω πλευρά

αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

• Διατηρήστε την αρχική συσκευασία σε περίπτωση που

χρειαστείτε υπηρεσίες στα πλαίσια της εγγύησης όπως επισκευή ή

αντικατάσταση.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents