Τοποθέτηση του δρομολογητή σας. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Τοποθέτηση του δρομολογητή σας. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

1.4 Τοποθέτηση του δρομολογητή σας

Για τη βέλτιστη δυνατή ασύρματη μετάδοση του σήματος μεταξύ

του ασύρματου δρομολογητή και των συσκευών του δικτύου που

είναι συνδεδεμένες σε αυτόν, σιγουρευτείτε ότι:

• Έχετε τοποθετήσει τον ασύρματο δρομολογητή σε μια κεντρική

περιοχή για μέγιστη ασύρματη κάλυψη για τις συσκευές του

δικτύου.

• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μεταλλικά εμπόδια και

μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

• Για να αποτρέψετε τις παρεμβολές ή την απώλεια σήματος,

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από συσκευές Wi-Fi 802.11g ή 20MHz, περιφερειακές συσκευές υπολογιστών 2.4GHz,

συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα, μετασχηματιστές,

κινητήρες βαριάς χρήσης, λαμπτήρες φθορισμού, φούρνους

μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλες βιομηχανικές συσκευές.

• Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση

υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη

διεύθυνση http://www.asus.com

για τις πιο πρόσφατες

ενημερώσεις υλικολογισμικού.

• Για να διασφαλίσετε ότι το ασύρματο σήμα θα είναι το

καλύτερο δυνατό, προσανατολίστε τις 4 πτυσσόμενες κεραίες όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

45° 45°

9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents