Εγκατάσταση δρομολογητή. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Εγκατάσταση δρομολογητή. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

1.6 Εγκατάσταση δρομολογητή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

• Χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση για την εγκατάσταση του

ασύρματου δρομολογητή για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα

εγκατάστασης.

• Πριν εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή ASUS, κάντε τα εξής:

• Αν αντικαθιστάτε έναν ήδη υπάρχοντα δρομολογητή,

αποσυνδέστε τον από το δίκτυο.

• Αποσυνδέστε τα καλώδια από την υπάρχουσα εγκατάσταση

μόντεμ. Αν το μόντεμ διαθέτει εφεδρική μπαταρία, αφαιρέστε

την επίσης.

• Επανεκκινήστε τον υπολογιστή (συνιστάται).

1.6.1 Ενσύρματη σύνδεση

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ευθύγραμμο είτε

διασταυρούμενο καλώδιο για την ενσύρματη σύνδεση.

4

1

RT-AC1300UHP

Modem

LAN WAN

2

Internet 3

11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents