3.3.2 Παρακολούθηση της κίνησης. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

3.3.2  Παρακολούθηση της κίνησης. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.3.2 Παρακολούθηση της κίνησης

Η λειτουργία παρακολούθησης κίνησης σάς επιτρέπει να

εκτιμήσετε τη χρήση του εύρους ζώνης και την ταχύτητα των

συνδέσεών σας στο Internet, σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.

Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κίνηση του δικτύου σε

καθημερινή βάση.

30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα από το Ιnternet μεταδίδονται ομοιόμορφα στις

ενσύρματες και ασύρματες συσκευές.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents