3.6.1 Δίσκος Cloud. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

3.6.1  Δίσκος Cloud. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

42

3.6.1 Δίσκος Cloud

Για να δημιουργήσετε ένα δίσκο cloud:

1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτόν τον

ασύρματο δρομολογητή.

2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Cloud Disk (Δίσκος Cloud) .

3. Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://router.asus.com και

καταχωρήστε το λογαριασμό χρήστη και τον κωδικό

πρόσβασης του δρομολογητή. Για καλύτερη εμπειρία χρήσης,

συνιστάται η χρήση του Google Chrome ή του Firefox .

4. Μπορείτε τώρα να προσπελάσετε αρχεία στο Δίσκο Cloud σε

συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις συσκευές οι οποίες

είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής, τα οποία δεν θα

αποθηκευτούν από το AiCloud για λόγους ασφάλειας.

43

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents