3.6.2 Έξυπνη πρόσβαση. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

3.6.2  Έξυπνη πρόσβαση. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

44

3.6.2 Έξυπνη πρόσβαση

Η λειτουργία Έξυπνης πρόσβασης (Smart Access) σας επιτρέπει

να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στο οικιακό δίκτυο μέσω του

ονόματος τομέα του δρομολογητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα όνομα τομέα για το δρομολογητή

με το ASUS DDNS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην

ενότητα 4.3.5 DDNS .

• Από προεπιλογή, το AiCloud παρέχει μια ασφαλή σύνδεση HTTPS.

Πληκτρολογήστε https://[yourASUSDDNSname].asuscomm.com για

πολύ ασφαλή χρήση του Cloud Disk και του Smart Access.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents