4.3.2 Ενεργοποίηση θύρας. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

4.3.2  Ενεργοποίηση θύρας. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3.2 Ενεργοποίηση θύρας

Η ενεργοποίηση εύρους θυρών ανοίγει μια προκαθορισμένη θύρα εισόδου

για μια περιορισμένη χρονική περίοδο στην οποία η συσκευή-πελάτης του

τοπικού δικτύου πραγματοποιεί μια σύνδεση εξόδου σε μια συγκεκριμένη

θύρα. Η ενεργοποίηση θύρας χρησιμοποιείται στα ακόλουθα σενάρια:

• Περισσότερες από μία τοπικές συσκευές-πελάτες του δικτύου

χρειάζονται προώθηση θύρας για την ίδια εφαρμογή σε διαφορετικό

χρόνο.

• Μια εφαρμογή ζητά συγκεκριμένες θύρες εισόδου που είναι

διαφορετικές από τις θύρες εξόδου.

Για να ρυθμίσετε την Ενεργοποίηση θύρας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα Port Trigger

(Ενεργοποίηση θύρας) .

2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις παρακάτω. Όταν

τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

• Στο πεδίο Enable Port Trigger (Ενεργοποίηση

εναύσματος θύρας) , επιλέξτε Yes (Ναι) .

• Στο πεδίο Well-Known Applications (Γνωστές

εφαρμογές) , επιλέξτε τα δημοφιλή παιχνίδια και υπηρεσίες web για να τα προσθέσετε στη Λίστα εναύσματος θύρας.

• Περιγραφή : Εισαγάγετε ένα σύντομο όνομα ή περιγραφή για την

υπηρεσία.

63

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents