4.6.2 Σύστημα. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

4.6.2 Σύστημα. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.6.2 Σύστημα

Η σελίδα System (Σύστημα) σας δίνει τη δυνατότητα να

διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις Συστήματος:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα System (Σύστημα) .

2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης σύνδεσης δρομολογητή : Μπορείτε

να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα σύνδεσης για

τον ασύρματο δρομολογητή καταχωρώντας νέο όνομα και κωδικό

πρόσβασης.

• Συμπεριφορά κουμπιού WPS : Το φυσικό κουμπί WPS στον ασύρματο

δρομολογητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση του WPS.

• Ζώνη ώρας : Επιλέξτε τη ζώνη ώρας για το δίκτυο.

• Διακομιστής NTP : Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί να

αποκτήσει πρόσβαση στο διακομιστή ΝΤΡ (Network time

Protocol - Πρωτόκολλο ώρας δικτύου) για να συγχρονίσει την ώρα.

• Ενεργοποίηση Telnet : Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες Telnet στο δίκτυο. Κάντε κλικ στο

No (Όχι) για να απενεργοποιήσετε το Telnet.

• Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας : Μπορείτε να επιλέξετε

HTTP, HTTPS ή και τα δύο πρωτόκολλα για να ασφαλίσετε την

πρόσβαση στο δρομολογητή.

• Ενεργοποίηση πρόσβασης στο Web από WAN : Επιλέξτε

Yes (Ναι) για να επιτρέψετε σε συσκευές που βρίσκονται εκτός

του δικτύου να αποκτήσουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις GUI του

ασύρματου δρομολογητή. Επιλέξτε No (Όχι) για να εμποδίσετε

την πρόσβαση.

• Να επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα ΙΡ : Κάντε κλικ στο

Yes (Ναι) αν θέλετε να καθορίσετε τις διευθύνσεις IP συσκευών

στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στις ρυθμίσεις GUI του

ασύρματου δρομολογητή από το WAN.

• Λίστα πελατών : Εισαγάγετε τις διευθύνσεις ΙΡ WAN δικτυακών

συσκευών στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στις ρυθμίσεις

του ασύρματου δρομολογητή. Αυτή λίστα θα χρησιμοποιηθεί αν έχετε επιλέξει Yes (Ναι) στο στοιχείο Only allow specific IP (Να

επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα ΙΡ) .

3. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

77

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents