Εγκατάσταση του διακομιστή εκτυπωτών. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Εγκατάσταση του διακομιστή εκτυπωτών. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5.3 Εγκατάσταση του διακομιστή εκτυπωτών

5.3.1 Κοινή χρήση εκτυπωτή EZ ASUS

Το βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης ASUS EZ σας επιτρέπει να

συνδέσετε έναν εκτυπωτή USB στη θύρα USB του ασύρματου

δρομολογητή και εγκαταστήστε το διακομιστή εκτυπωτών. Αυτό

επιτρέπει στις συσκευές πελάτες του δικτύου να εκτυπώνουν και

να σαρώνουν αρχεία ασύρματα.

82

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία διακομιστή εκτύπωσης υποστηρίζεται στα

λειτουργικά συστήματα Windows® XP, Windows® Vista και Windows® 7.

Για να εγκαταστήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης EZ Printer:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά)

> USB application (Εφαρμογή USB) Network Printer Server

(Διακομιστής εκτύπωσης δικτύου) .

2. Κάντε κλικ στο Download Now! (Λήψη τώρα!

για να λάβετε το

βοηθητικό πρόγραμμα δικτυακής εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βοηθητικό πρόγραμμα δικτυακής εκτύπωσης

υποστηρίζεται μόνο στα λειτουργικά συστήματα Windows® XP,

Windows® Vista και Windows® 7. Για να εγκαταστήσετε το βοηθητικό

πρόγραμμα σε λειτουργικό σύστημα Mac, επιλέξτε Use LPR protocol for sharing printer (Χρήση πρωτοκόλλου LPR για κοινή χρήση

εκτυπωτή) .

3. Αποσυμπιέστε το αρχείο λήψης και κάντε κλικ στο εικονίδιο

Εκτυπωτής για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του

δικτυακού εκτυπωτή.

83

84

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κάνετε τις

ρυθμίσεις για το υλικό σας, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Next

(Επόμενο) .

5. Περιμένετε μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί η αρχική

εγκατάσταση. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) .

6. Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος) για να ολοκληρώσετε την

εγκατάσταση.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες του λειτουργικού συστήματος

Windows ® για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του

εκτυπωτή.

8. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος

οδήγησης του εκτυπωτή, οι πελάτες του δικτύου μπορούν να

τον χρησιμοποιήσουν.

85

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents