3.5.2 Palvelinkeskuksen käyttäminen. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.5.2  Palvelinkeskuksen käyttäminen. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

34

Voit myös valita Skip ASUS DDNS settings (Ohita ASUS

DDNS -asetukset) ja napsauttaa sitten Next (Seuraava) ohittaaksesi DDNS-asetuksen.

5. Päätä asetus napsauttamalla Finish (Valmis) .

6. Voit käyttää luomaasi FTP-sivustoa käynnistämällä webselaimen tai kolmannen osapuolen FTP-asiakasapuohjelman ja näppäilemällä aiemmin luomasi ftp-linkin

( ftp://<domain name>.asuscomm.com

)

3.5.2 Palvelinkeskuksen käyttäminen

Palvelinkeskus mahdollistaa mediatiedostojen jakamisen USBlevyltä Mediapalvelinhakemistolla, Samba-jakopalvelulla tai

FTP-jakopalvelulla. Voit määrittää Palvelinkeskuksessa USB-levylle myös muita asetuksia.

Mediapalvelimen käyttö

Langaton reititin sallii DLNA-tuettujen laitteiden käyttää multimediatiedostoja langattomaan reitittimeen yhdistetyltä USBlevyltä.

HUOMAUTUS : Ennen kuin käytät DLNA-mediapalvelintoimintoa, liitä laite RT-AC1300UHP:n verkkoon.

Käynnistääksesi Mediapalvelimen asetussivun, siirry kohtaan General

Yleinen) > USB application (USB-sovellus) > Media Services and Servers (Mediapalvelut ja -palvelimet) > Media Servers

(Mediapalvelimet) -välilehti. Katso seuraavasta kenttien kuvaukset:

• Enable DLNA Media Server (Ota käyttöön DLNAmediapalvelin) : Ota käyttöön DLNA -mediapalvelinalitse ON/

OFF (PÄÄLLE/POIS) ottaaksesi DLNA-mediapalvelimen käyttöön / pois käytöstä.

• Enable iTunes Server? (Otetaanko iTunes-palvelin käyttöön?) : Valitse ON/OFF (PÄÄLLE/POIS) ottaaksesi iTunespalvelimen käyttöön / pois käytöstä.

• Media Server Status (Mediapalvelimen tila) : Näyttää mediapalvelimen tilan.

• Media server directory (Mediapalvelinhakemisto) :

Valitse mediapalvelinhakemistosi ja napsauta Apply

(Käytä) jakaaksesi tiedostoja USB-levyltä verkossa oleviin medialaitteisiin.

Verkkopaikka (Samba) -jakopalvelun käyttö

Verkkopaikka (Samba) -jakaminen antaa asettaa tilejä ja käyttöoikeuksia Samba-palvelulle.

Samba-jakamisen käyttö:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen)

> USB application (USB-sovellus) > Servers Center

(Palvelinkeskus) .

HUOMAUTUS : Verkkopaikka (Samba) -jakaminen on käytössä oletuksena.

35

2. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti lisätäksesi, poistaaksesi tai mukauttaaksesi tiliä.

Uuden tilin luominen: a) Napsauta lisätäksesi uuden tilin.

b) Näppäile Account (Tili) ja Password (Salasana) -kenttiin verkkoasiakkaasi nimi ja salasana. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen. Lisää uusi tili luetteloon napsauttamalla Add (Lisää) -painiketta.

36

Aiemmin luodun tilin poistaminen: a) Valitse poistettava tili.

b) Napsauta .

c) Napsauta kehotettaessa Delete (Poista) vahvistaaksesi tilin poiston.

Kansion lisääminen: a) Napsauta .

b) Syötä kansion nimi ja napsauta Add (Lisää) . Luomasi kansio lisätään kansioluetteloon.

3. Valitse kansioiden luettelosta käyttöoikeustyyppi, jonka haluat määrittää määrätyille kansioille:

• R/W (Luku/Kirjoitus): Valitse tämä valinta määrittääksesi luku/kirjoitus-oikeudet.

• R (Luku): Valitse tämä valinta määrittääksesi vain luku

-oikeudet.

• No (Ei) : Valitse tämä valinta, jollet halua jakaa tiettyä tiedostokansiota.

4. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla Apply (Käytä)

-painiketta.

FTP-jakamispalvelun käyttö

FTP-jakaminen ottaa käyttöön FTP-palvelimen tiedostojen jakamiseksi USB-levyltä muihin laitteisiin lähiverkossa tai internetissä.

TÄRKEÄÄ :

• Varmista, että poistat USB-levyn turvallisesti. USB-levyn virheellinen poistaminen voi vahingoittaa tietoja.

• Poistaaksesi USB-levyn turvallisesti, katso osa Safely removing the

USB disk (USB-levyn poistaminen turvallisesti) kohdassa 3.1.3

Monitoring your USB device (USB-laitteen valvonta) .

37

38

FTP-jakamispalvelun käyttö:

HUOMAUTUS: Varmista, että olet asentanut FTP-palvelimen

AiDiskin avulla. Katso lisätietoja osasta 3.5.1 Using AiDisk (AiDiskin käyttö) .

1. Napsauta navigointipaneelissa General (Yleinen) >

USB application (USB-sovellus) > Servers Center

(Palvelinkeskus) > FTP Share -painiketta.

2. Valitse kansioiden luettelosta käyttöoikeustyyppi, jonka haluat määrittää määrätyille kansioille:

• R/W (Luku/Kirjoitus) : Valitse määrittääksesi luku/ kirjoitusoikeudet määrätylle kansiolle.

• W (Kirjoitus) : Valitse määrittääksesi vain kirjoitus -oikeudet määrätylle kansiolle.

• R (Luku) : Valitse määrittääksesi vain luku -oikeudet määrätylle kansiolle.

• No (Ei) : Valitse tämä valinta, jollet halua jakaa tiettyä kansiota.

3. Vahvista muutokset napsauttamalla Apply (Käytä)

-painiketta.

4. Voit käyttää FTP-palvelinta näppäilemällä ftp-linkin ftp://<isäntänimi>.asuscomm.com

sekä käyttäjänimesi ja salasanasi web-selaimeen tai kolmannen osapuolen FTPapuohjelmaan.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents