4.2.2 DHCP-palvelin. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.2.2 DHCP-palvelin. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

LAN IP -asetusten mukauttaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings

(Lisäasetukset) > LAN > LAN IP -välilehdelle.

2. Mukauta ja Subnet mask (Aliverkon peite) .

3. Kun olet valmis, napsauta Apply (Käytä) .

4.2.2 DHCP-palvelin

Langaton reitittimesi käyttää DHCP-palvelinta IP-osoitteen automaattiseen määrittämiseen verkossasi. Voit määrittää IPosoitealueen ja käyttölupa-ajan asiakkaille verkossasi.

56

DHCP-palvelimen määrittäminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings

(Lisäasetukset) > LAN > DHCP Server (DHCP-palvelin)

-välilehdelle.

Enable the DHCP Server (Otetaanko DHCP-palvelin käyttöön) -kentässä kohta Yes (Kyllä) .

3. Syötä -tekstiruutuun langattoman reitittimen toimialueen nimi.

IP Pool Starting Address (IP-ryhmän aloitusosoite) -kentässä aloitus-IP-osoite.

IP Pool Ending Address (IP-ryhmän lopetusosoite) -kentässä lopetus-IP-osoite.

6. Määritä -kentässä sekunteina, milloin määritetty IP-osoite vanhenee. Kun se saavuttaa tämän aikarajan, DHCP-palvelin määrittää uuden IP-osoitteen.

DNS and Server Settings (DNS- ja

Palvelinasetukset) -osassa DNS-palvelimen ja WINSpalvelimen IP-osoite, jos on tarpeen.

8. Langattomassa reitittimessäsi voi IP-osoitteet määrittää verkossa oleville laitteille myös manuaalisesti. Valitse Enable

Manual Assignment (Ota manuaalinen määritys käyttöön)

-kentässä Yes (Kyllä) määrittääksesi IP-osoitteen määrätyille

MAC-osoitteille verkossa. DHCP-luetteloon voi lisätä enintään

32 MAC-osoitetta manuaalista määrittämistä varten.

57

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents