4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3 WAN

4.3.1 Internet Connection (Internet-yhteys)

Internet Connection (Internet-yhteys) -näytöllä voi määrittää useiden WAN-yhteystyyppien asetukset.

60

WAN-yhteysasetusten määrittäminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings

(Lisäasetukset) > WAN > Internet Connection (Internetyhteys) -välilehdelle.

2. Määritä seuraavat alla olevat asetukset. Kun olet valmis, napsauta Apply (Käytä) .

• WAN Connection Type (WAN-yhteystyyppi) : Valitse internet-palveluntarjoajatyyppi. Vaihtoehdot ovat Automatic

IP (Automaattinen IP) , PPPoE , PPTP , L2TP tai fixed IP

(kiinteä IP) . Ota yhteys internet-palveluntarjoajaasi, jos reititin ei pysty hakemaan kelvollista IP-osoitetta, tai jos olet epävarma WAN-yhteystyypistä.

• Enable WAN (Ota WAN käyttöön) : Valitse Yes (Kyllä) salliaksesi reitittimen internet-käytön. Ota internet-käyttö pois käytöstä valitsemalla No (ei) .

• Enable NAT (Ota NAT käyttöön) : NAT (Network

Address Translation) on järjestelmä, jossa käytetään yhtä julkista IP:tä (WAN IP) tarjoamaan internet-käyttö verkkoasiakkaille yksityisellä IP-osoitteella LAN-verkossa.

Kunkin verkkoasiakkaan yksityinen IP-osoite tallennetaan

NAT-taulukkoon ja sitä käytetään saapuvien datapakettien reitittämiseen.

• Enable UPnP (Ota UPnP käyttöön) : UPnP (Universal

Plug and Play) sallii useiden laitteiden (kuten reitittimet, televisiot, stereo-järjestelmät, pelikonsolit ja matkapuhelimet) ohjauksen IP-pohjaisella verkolla tai ilman keskusohjausta yhdyskäytävällä. UPnP yhdistää kaikkien muototekijöiden PC:t tarjoten saumattoman verkon etämäärityksen ja tiedonsiirron.

UPnP:tä käytettäessä verkkolaite löydetään automaattisesti.

Verkkoon liitettynä laitteet voi määrittää etänä tukemaan

P2P-sovelluksia, vuorovaikutteista pelaamista, videokokouksia ja web- tai välityspalvelimia. Toisin kuin postinsiirrossa, jossa porttiasetuksia määritetään manuaalisesti, UPnP määrittää reitittimen hyväksymään automaattisesti saapuvat yhteydet ja ohjaamaan pyynnöt määrätylle lähiverkon tietokoneelle.

• Connect to DNS Server (Yhdistä DNS-palvelimeen) :

Antaa tämän reitittimen hakea DNS IP -osoitteen internetpalveluntarjoajalta automaattisesti. DNS internetissä oleva isäntälaite, joka kääntää internet-nimet numeerisiksi IPosoitteiksi.

• Authentication (Todentaminen) : Jotkut internetpalveluntarjoajat voivat määrittää tämän kohteen. Tarkista asia internet-palveluntarjoajaltasi täytä kohdat, jos on tarpeen.

• Host Name (Isäntänimi) : Tämä kenttä mahdollistaa isäntänimen antamisen reitittimellesi. Se on tavallisesti internet-palveluntarjoajan erikoisvaatimus. Jos internetpalveluntarjoaja on määrittänyt tietokoneellesi isäntänimen, syötä isäntänimi tässä.

61

62

• MAC Address (MAC-osoite) : MAC (Media Access Control)

-osoite on verkkolaitteesi yksilöivä tunnus. Jotkut internetpalveluntarjoajat valvovat palveluihinsa yhdistettävien verkkolaitteiden MAC-osoitteita ja hylkäävät kaikki tunnistamattomat laitteet, jotka yrittävät muodostaa yhteyden. Välttääksesi rekisteröimättömästä MAC-osoitteesta johtuvat yhteysongelmat, voit:

• Ottaa yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi ja päivittää internet-palveluntarjoajasi palveluun liittyvän MACosoitteen.

• Kloonaa tai muuta langattoman ASUS-reitittimen MACosoite vastaamaan internet-palveluntarjoajasi tunnistaman aiemman verkkolaitteen MAC-osoitetta.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents