4.3.3 Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.3  Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

• Description (Kuvaus): Anna palvelulle lyhyt nimi tai kuvaus.

• Trigger Port (Sallittu portti): Määritä sallittu portti avataksesi saapuvan portin.

• Protocol (Protokolla): Valitse protokolla, TCP tai UDP.

• Incoming Port (Saapuva portti): Määritä saapuva portti vastaanottaaksesi saapuvaa dataa internetistä.

HUOMAUTUKSIA:

• Kun muodostat yhteyden IRC-palvelimeen, asiakastietokone muodostaa lähtevän yhteyden käyttämällä sallittua porttialuetta

66660-7000. IRC-palvelin vastaa tarkistamalla käyttäjänimen ja luomalla uuden yhteyden asiakastietokoneeseen käyttämällä saapuvaa porttia.

• Jos portin käynnistys on pois käytöstä, reititin katkaisee yhteyden, koska se ei pysty määrittämään, mikä tietokone pyytää IRC-käyttöä.

Kun portin käynnistys on käytössä, reititin määrittää saapuvan portin vastaanottaakseen saapuvaa dataa. Tämä saapuva portti sulkeutuu, kun määrätty aika on kulunut, koska reititin ei ole varma, milloin sovellus on päätetty.

• Portin salliminen sallii vain yhden asiakkaan verkossa käyttää erityistä palvelua ja määrättyä saapuvaa porttia samanaikaisesti.

• Et voi käyttää samaa sovellusta portin sallimiseen useammassa kuin yhdessä tietokoneessa samanaikaisesti. Reititin siirtää vain portin takaisin viimeiseen tietokoneeseen lähettääkseen reitittimelle pyynnön/sallimisen.

64

4.3.3 Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto

Portinsiirto on menetelmä verkkoliikenteen ohjaamiseen internetistä lähiverkossa olevan laitteen tain useiden laitteiden määrättyyn porttiin tai porttialueelle. Portinsiirron asettaminen reitittimellä sallii verkon ulkopuolella olevien tietokoneiden käyttää määrättyjä, verkossa olevan tietokoneen tarjoamia palveluita.

HUOMAUTUS: Kun portinsiirto on käytössä, ASUS-reititin estää pyytämättömän saapuvan liikenteen internetistä ja sallii ainoastaan vastaukset lähiverkosta lähteviin pyyntöihin. Verkkoasiakkaalla ei ole suoraa yhteyttä internetiin ja päin vastoin.

Portinsiirron asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista Advanced Settings

(Lisäasetukset) > WAN > Virtual Server / Port Forwarding

(Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto) -välilehdelle.

65

66

2. Määritä seuraavat asetukset alla. Kun olet valmis, napsauta

Apply (Käytä).

• Enable Port Forwarding (Ota portinsiirto käyttöön): Ota portinsiirto käyttöön valitsemalla Yes (Kyllä).

• Famous Server List (Suosituimmat palvelut -luettelo):

Määritä minkä tyyppisiä palveluita haluat käyttää.

• Famous Game List (Suosituimmat pelit -luettelo): Tämä valinta luettelee portit, jotka vaaditaan suosittujen onlinepelien toimimiseksi oikein.

• FTP-palvelimen portti: Vältä porttialueen 20:21 määrittämistä FTP-palvelimelle, koska se voi johtaa ristiriitaan reitittimen natiivi-FTP-palvelinmäärityksen kanssa.

• Service Name (Palvelunimi): Anna palvelunimi.

• Port Range (Porttialue): Jos haluat määrittää porttialueen samassa verkossa oleville asiakkaille, syötä Palvelunimi,

Porttialue (esim. 10200:10300), LAN IP -osoite ja jätä

Paikallinen portti tyhjäksi. Porttialue hyväksy erilaisia muotoja, kuten Porttialue (300:350), yksittäiset portit

(566,789) tai sekoitus (1015:1024,3021).

HUOMAUTUKSIA:

• Kun verkon palomuuri on otettu pois käytöstä ja asetat HTTPpalvelimen porttialueeksi 80 WAN-asetusta varten, http-palvelin/ web-palvelin joutuu ristiriitaan reitittimen web-käyttöliittymän kanssa.

• Verkko käyttää portteja tietojen vaihtamiseen niin, jokaiselle portille on määritetty porttinumero ja määrätty tehtävä. Esimerkiksi portti 80 on HTTP:n käytössä. Määrättyä porttia voi käyttää vain yksi sovellus tai palvelu kerrallaan. Sen vuoksi kahden tietokoneen yrittäessä käyttää dataa saman portin kautta yhtä aikaa, yritys epäonnistuu.

Et voi esimerkiksi asettaa Portinsiirtoa porttiin 100 kahdelle tietokoneelle samanaikaisesti.

• Local IP (Paikallinen IP) : Näppäile asiakkaan LAN IP -osoite.

HUOMAUTUS : Käytä paikallisilla asiakkailla staattista IP-osoitetta saadaksesi portinsiirron toimimaan oikein. Katso lisätietoja osasta 4.2

LAN .

• Local Port (Paikallinen portti) : Syötä erityinen portti vastaanottaaksesi siirrettyjä paketteja. Jätä tämä kenttä tyhjäksi, jos haluat ohjata saapuvat paketit määritetylle porttialueelle.

• Protocol (Protokolla) : Valitse protokolla. Jollet ole varma, valitse BOTH (Molemmat) .

Tarkistaaksesi, onko Portinsiirto määritetty oikein:

• Varmista, että palvelimesi tai sovellus on asetettu ja toiminnassa.

• Tarvitset lähiverkon ulkopuolella olevan asiakkaan, jolla on internet-yhteys (viitataan termillä "internet-asiakas").

Asiakkaan ei tule olla liitettynä ASUS-reitittimeen.

• Käytä internet-asiakkaassa reitittimen WAN IP:tä palvelimen käyttämiseksi. Jos portinsiirto on onnistunut, sinun tulisi voida käyttää tiedostoja tai sovelluksia.

Erot portin sallimisen ja portin käynnistyksen välillä:

• Portin salliminen toimii myös ilman erityisen LAN IP

-osoitteen asettamista. Toisin kuin portinsiirto, joka vaatii staattisen LAN IP -osoitteen, portin salliminen sallii dynaamisen portinsiirron käyttämällä reititintä. Edeltä määritetyt porttialueet määritetään hyväksymään saapuvat yhteydet rajoitetuksi ajaksi. Portin salliminen sallii useiden tietokoneiden käyttää sovelluksia, jotka vaatisivat normaalisti samojen porttien manuaalisen siirron kuhunkin verkon tietokoneeseen.

• Portin salliminen on turvallisempi kuin portinsiirto, koska saapuvat portit eivät ole koko ajan auki. Ne avataan vain, kun sovellus muodostaa lähtevän yhteyden sallitun portin kautta.

67

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents