Verkkotulostimen asettaminen. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Verkkotulostimen asettaminen. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5.3 Verkkotulostimen asettaminen

5.3.1 ASUS EZ -tulostimen jakaminen

ASUS EZ -tulostuksen jakamisapuohjelma antaa yhdistää USBtulostimen langattoman reitittimen USB-porttiin ja asettaa tulostuspalvelimen. Tämä antaa verkkoasiakkaisen tulostaa ja hakea tiedostoja langattomasti.

82

HUOMAUTUS: Tulostuspalvelintoiminto on tuettu Windows® XP -,

Windows® Vista - ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmissä.

EZ-tulostimen jakamistilan asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen) > USB

Application (USB-sovellus) > Network Printer Server

(Verkkotulostinpalvelin) .

2. Napsauta ASUS EZ -tulostimen jakamistilassa Download

Now! (Lataa nyt!) ladataksesi verkkotulostinapuohjelman.

HUOMAUTUS: Verkkotulostin-apuohjelma on tuettu vain Windows®

XP -, Windows® Vista - ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmissä. Asentaaksesi käyttöjärjestelmän Mac OS -käyttöjärjestelmään, valitse Use LPR protocol for sharing printer (Käytä LPR-protokollaa tulostimen jakamiseen) .

3. Pura ladattu tiedosto ja napsauta tulostinkuvaketta suorittaaksesi verkkotulostimen asetusohjelman.

83

84

4. Aseta laitteisto näytön ohjeita noudattaen ja napsauta sitten

Next (Seuraava) .

5. Odota muutama minuutti ensimmäisen asetuksen valmistumista. Napsauta Next (Seuraava).

6. Suorita asennus loppuun napsauttamalla Finish (Valmis).

7. Asenna tulostimen ohjain noudattamalla Windows®käyttöjärjestelmän ohjeita.

8. Kun tulostimen ajurin asennus on valmis, verkossa olevat tietokoneen voivat käyttää tulostinta.

85

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents