Usein kysyttyä (FAQ). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Usein kysyttyä (FAQ). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

94

6.2 Usein kysyttyä (FAQ)

En voi käyttää reitittimen graafista käyttöliittymää webselaimella

• Jos tietokoneesi on langallinen, tarkista Ethernetkaapeliyhteys ja LED-tila, kuten kuvattu edellisessä osassa.

• Varmista, että käytät oikeita kirjautumistietoja. Oletussisäänkirjautumisnimi ja salasana ovat "admin/admin".

Varmista, että Caps Lock -näppäin on pois käytöstä, kun annat kirjautumistiedot.

• Poista web-selaimesta evästeet ja tiedostot. Toimi Internet

Explorer 8:ssa näiden ohjeiden mukaisesti:

1. Käynnistä Internet

Explorer 8 ja valitse Tools

(Työkalut) > Internet

Options... (Internetasetukset...) .

2. Napauta General

(Yleinen) -välilehdellä

Browsing history

(Selaushistoria) -kohdassa

Delete… (Poista...) , valitse

Temporary Internet Files

(Väliaikaiset Internettiedostot) ja Cookies

(Evästeet) ja napsauta

Delete (Poista) .

HUOMAUTUKSIA:

• Evästeiden ja tiedostojen poistokomennot vaihtelevat web-selainten mukaan.

• Ota pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta

TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteet automaattisesti. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan Luvusta 1.

• Varmista, että käytät CAT5e- tai CAT6-ethernet-kaapeleita.

Asiakas ei voi luoda langatonta yhteyttä reitittimeen.

HUOMAUTUS: Jos sinulla on ongelmia 5 Ghz -verkon yhdistämisessä, varmista, että langaton laitteesi tukee 5 Ghziä, tai että siinä on kaksoiskaistaominaisuudet.

• Kantaman ulkopuolella:

• Siirrä reititin lähemmäs langatonta asiakasta.

• Kokeile reitittimen antennien säätämistä parhaaseen suuntaan, kuten kuvattiin osassa 1.4 Positioning your router (1.4 Reitittimen sijoittaminen) .

• DHCP-palvelin on otettu pois käytöstä:

1. Käynnistä verkkokäyttöliittymä. Siirry kohtaan General

(Yleinen) > Network Map (Verkkokartta) > Clients

(Asiakkaat) ja etsi laite, jonka haluat liittää reitittimeen.

2. Jollet löydä laitetta Network Map (Verkkokartta)

-kohdassa, siirry Advanced Settings (Lisäasetukset)

> LAN > DHCP Server (DHCP-palvelin) , Basic Config

(Perusasetus) -luetteloon, valitse Yes (Kyllä) kohdassa

Enable the DHCP Server (Ota DHCP-palvelin käyttöön) .

95

96

• SSID on piilotettu. Jos laitteesi pystyy löytämään muiden reitittimien SSID-nimiä, mutta ei oman reitittimesi SSID:tä, siirry kohtaan Advanced Settings (Lisäasetukset) > Wireless

(Langaton) > General (Yleinen) , valitse No (Ei) kohdassa

Hide SSID (Piilota SSID) ja valitse Auto (Automaattinen) kohdassa Control Channel (Ohjauskanava) .

• Jos käytät langatonta LAN-sovitinta, tarkista onko käytössä oleva langaton kanava maassasi/alueellasi käytettävissä olevien kanavien mukainen. Jos ei, säädä kanava, kanavan kaistanleveys ja langaton tila.

• Jollet vieläkään voi yhdistää reitittimeen langattomasti, voi nollata reitittimen tehtaan oletusasetuksiin. Napsauta reitittimen graafisessa käyttöliittymässä Administration

(Järjestelmänvalvonta) > Restore/Save/Upload Setting

(Palauta/Tallenna/Siirrä asetus) ja napsauta Restore

(Palauta) .

Internet ei ole käytettävissä.

• Tarkista pystyykö reititin muodostamaan yhteyden internetpalveluntarjoajasi WAN IP -osoitteeseen. Tee se käynnistä graafinen web-käyttöliittymä ja siirry kohtaan General

(Yleinen) > Network Map (Verkkokartta) ja tarkista Internet

Status (Internet-tila) .

• Jos reititin ei pysty muodostamaan yhteyttä internetpalveluntarjoajasi WAN IP -osoitteeseen, kokeile verkon käynnistämistä uudelleen, kuten on kuvattu osassa Restart your network in following sequence (Käynnistä verkko uudelleen seuraavassa järjestyksessä) kohdassa Basic

Troubleshooting (Perusvianetsintä) .

• Lapsilukkotoiminto on estänyt laitteen. Siirry kohtaan

General (Yleinen) > Parental Control (Lapsilukko) ja katso onko laite luettelossa. Jos laite on listattu kohdassa

Client Name (Asiakkaan nimi) , poista laite Delete (Poista)

-painikkeella tai säädä ajanhallinta-asetuksia.

97

98

• Jos internet-yhteyttä ei ole vieläkään, kokeile tietokoneen käynnistämistä uudelleen ja tarkista verkon IP-osoite ja yhdyskäytävän osoite.

• Tarkista tilaosoittimet ADSL-modeemista ja langattomasta reitittimestä. Jos langattoman reitittimen WAN LED

-merkkivalo ei ole PÄÄLLÄ, tarkista onko kaikki kaapelit liitetty oikein.

Olet unohtanut SSID:n (verkkonimen) tai verkon salasanan

• Aseta uusi SSID ja salausavain langallisella yhteydellä

(Ethernet-kaapeli). Käynnistä graafinen web-käyttöliittymä, siirry kohtaan Network Map (Verkkokartta) , napsauta reititinkuvaketta, syötä uusi SSID ja salausavain, ja napsauta sitten Apply (Käytä) .

• Nollaa reititin oletusasetuksiin. Käynnistä graafisessa käyttöliittymässä Administration (Järjestelmänvalvonta)

> Restore/Save/Upload Setting (Palauta/Tallenna/Siirrä asetus) ja napsauta Restore (Palauta) . Oletuskirjautumistili ja salasana ovat molemmat "admin".

Kuinka järjestelmän voi palauttaa oletusasetuksiin??

• Siirry kohtaan Administration (Järjestelmänvalvonta) >

Restore/Save/Upload Setting (Palauta/Tallenna/Siirrä asetus) ja napsauta Restore (Palauta) .

Oletusasetukset ovat seuraavat:

Käyttäjänimi: admin

Käyttäjänimi: admin

IP-osoite: router.asus.com

SSID (2.4GHz): Katso reitittimen pohjassa olevaa merkintää.

SSID (5GHz): Katso reitittimen pohjassa olevaa merkintää.

Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui.

Käynnistä pelastustila ja käytä Firmware Restoration

-apuohjelmaa. Katso osasta 5.2 Firmware Restoration (5.2

Laiteohjelmiston palauttaminen) kuinka Firmware Restoration

-apuohjelmaa käytetään.

Graafista web-käyttöliittymää ei voi käyttää

Ennen kuin määrität langattoman reitittimen, suorita isäntätietokoneelle ja verkkoasiakkaille tässä osassa kuvatut vaiheet.

A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on käytössä.

HUOMAUTUS: Esitetyt näyttökuvat ovat vain Windows® 7:lle. Vaiheet ja valinnat voivat olla erilaisia Windows® 8:lle ja Windows® 8.1:lle.

Windows® 7/8

1. Napsauta Start (Käynnistä)

> Internet Explorer käynnistääksesi selaimen.

2. Napsauta >

Internet options (Internetvalinnat) > Connections

(Yhteydet) -välilehdellä > LAN settings (LAN-asetukset) .

3. Poista Local Area Network

(LAN) -asetukset -näytössä valinta Use a proxy server for your LAN

(Käytä välityspalvelinta

LAN-verkossa) .

4. Napsauta , kun olet valmis.

99

100

MAC OS

1. Napsauta Safariselaimessa Safari

> Preferences

(Asetukset)

> Advanced

(Lisäasetukset) >

Change Settings...

(Muuta asetuksia)

2. Poista Verkko-näytöstä asetukset FTP Proxy

(FTP-välityspalvelin) ja Web Proxy (HTTP)

(Web-välityspalvelin (HTTP).

3. Napsauta , kun valmis.

HUOMAUTUS: Katso selaimen Ohje-tiedostoista lisätietoja välityspalvelimen ottamisesta pois käytöstä.

B. Aseta TCP/IP-asetukset hakemaan automaattisesti IPosoitteen.

Windows® 7/8

1. Napsauta

> Control Panel

(Ohjauspaneeli) > Network and Internet (Verkko ja internet) > Network and

Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus) > Manage network connections

(Hallitse verkkoyhteyksiä).

Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4)

(Internet-protokollaversio

4 (TCP/IPv4)) tai Internet

Protocol Version 6

(TCP/IPv6) (Internetprotokollaversio 6 (TCP/IPv6)) , ja osoita sitten Properties

(Ominaisuudet) .

3. Voit hakea iPv4 IP

-asetukset automaattisesti rastittamalla kohdan

Obtain an IP address automatically (Hanki IPosoite automaattisesti) .

Voit hakea iPv6 IP

-asetukset automaattisesti rastittamalla kohdan

Obtain an IPv6 address automatically

(Hanki IPv6-osoite automaattisesti) .

4. Napsauta , kun olet valmis.

MAC OS

1. Osoita näytön vasemmassa yläkulmassa sijaitsevaa Applekuvaketta .

System

Preferences

(Järjestelmäasetukset)

> Network (Verkko) >

Configure... (Määritä...)

3. Valitse -välilehdeltä

Using DHCP (DHCP:n käyttö) Configure

IPv4 (Määritä IPv4)

-avattavassa luettelossa.

Apply Now

(Käytä nyt) , kun valmis.

HUOMAUTUS: Katso tietokoneen käyttöjärjestelmän ohje- ja tukitiedostoista lisätietoja tietokoneen TCP/IP-asetusten määrittämisestä.

101

102

C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on käytössä.

Windows® 7/8

1. Napsauta Start (Käynnistä)

> Internet Explorer käynnistääksesi selaimen.

2. Napsauta >

Internet options (Internetvalinnat) > Connections

(Yhteydet) -välilehdellä.

3. Valitse Never dial a connection (Älä käytä koskaan puhelinverkkoyhteyttä) .

4. Napsauta , kun olet valmis.

HUOMAUTUS: Katso selaimen Ohje-tiedostoista lisätietoja puhelinverkkoyhteyden ottamisesta pois käytöstä.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents