3.1.3 Memantau peranti USB anda. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
122 Pages

advertisement

3.1.3  Memantau peranti USB anda. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.1.3 Memantau peranti USB anda

Penghala Wayarles ASUS menyediakan dua port USB untuk menyambungkan peranti USB atau pencetak USB untuk membolehkan anda berkongsi fail dan pencetak dengan klien dalam rangkaian anda.

22

NOTA: Untuk menggunakan ciri ini, anda perlu pasang palan peranti storan USB, seperti cakera keras USB atau pemacu kilat USB, ke port USB

3.0/2.0 pada panel belakang penghala wayarles anda. Pastikan peranti storan USB diformat dan dibahagikan dengan betul. Rujuk Senarai

Sokongan Cakera Plug-n-Share di http://event.asus.com/networks/ disksupport

PENTING!

Anda perlu mencipta akaun bersama dan hak kebenaran

/ akses untuk membenarkan klien rangkaian lain untuk mengakses peranti USB melalui tapak FTP/utiliti klien FTP pihak ketiga, Pusat

Pelayan, Samba, atau AiCloud. Untuk butiran lanjut, rujuk bahagian

3.5.Using the USB Application (Menggunakan Aplikasi USB) dan 3.6

Using AiCloud (Menggunakan AiCloud) dalam manual pengguna ini.

Untuk memantau peranti USB anda:

1. Daripada panel navigasi, pergi ke General (Am) > Network

Map (Peta Rangkaian)

2. Pada skrin Peta Rangkaian, pilih ikon USB Disk Status (Status

Cakera USB) untuk memaparkan maklumat peranti USB anda.

3. Pada medan Wizard AiDisk, klik GO (Pergi) untuk menyediakan pelayan FTP untuk perkongsian fail Inernet.

NOTA :

• Untuk butiran lanjut, rujuk bahagian 3.5.2 Using Servers Center

(Menggunakan Pusat Pelayan) dalam manual pengguna ini.

• Penghala wayarles berfungsi dengan kebanyakan USB HDD/Cakera kilat (sehingga saiz 4TB) dan menyokong akses baca-tulis untuk

FAT16, FAT32, NTFS dan HFS+.

23

24

Mengeluarkan cakera USB dengan selamat

PENTING : Pengeluaran tidak betul cakera USB boleh menyebabkan kerosakan data.

Untuk mengeluarkan cakera USB dengan selamat:

1. Daripada panel navigasi, pergi ke General (Am) > Network

Map (Peta Rangkaian)

2. Di sudut atas sebelah kanan, klik > Eject USB disk (Lecit cakera USB) . Apabila cakera USB berjaya dilecitkan, status USB menunjukkan Unmounted (Nyahlekap) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals