4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
122 Pages

advertisement

4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3 WAN

4.3.1 Sambungan Internet

Skrin Sambungan Internet membolehkan anda mengkonfigurasikan tetapan pelbagai jenis sambungan WAN.

60

Untuk mengkonfigurasikan tetapan sambungan WAN:

1. Daripada panel navigasi, pergi ke tab Advanced Settings

(Tetapan Lanjutan) > WAN > Internet Connection

(Sambungan Internet) .

2. Konfigurasi tetapan di bawah yang berikut. Apabila selesai, klik

Apply (Guna) .

• Jenis Sambungan WAN : Pilih jenis Pembekal Perkhidmatan

Internet anda. Pilihan adalah Automatic IP (IP Automatik) ,

PPPoE , PPTP , L2TP atau fixed IP (IP tetap) . Rujuk ISP anda jika penghala tidak boleh mendapatkan alamat IP sah atau jika anda tidak pasti jenis sambungan WAN.

• Mendayakan WAN : Pilih Yes (Ya) untuk membolehkan akses penghala Internet. Pilih No (Tidak) untuk mendayakan akses

Internet.

• Mendayakan NAT : NAT (Terjemahan Alamat Rangkaian) adalah sistem di mana satu IP awam (IP WAN) digunakan untuk memberikan akses Internet ke klien rangkaian dengan alamat IP peribadi dalam LAN. Alamat IP peribadi setiap klien rangkaian disimpan dalam jadual NAT dan ia digunakan pada paket data masuk penghala.

• Mendayakan UPnP : UPnP (Universal Plug and Play) (Palam dan Main Universal) membenarkan beberapa peranti (seperti penghala, televisyen, sistem stereo, konsol permainan, dan telefon selular) untuk dikawal melalui rangkaian berasaskan

IP dengan atau tanpa kawalan pusat melalui get laluan.

UPnP menyambungkan PC semua betuk faktor, memberikan rangkaian tak berkelim untuk konfigurasi jauh dan pemindahan data. Menggunakan UPnP, peranti rangkaian baru ditemui secara automatik. Apabila bersambung ke rangkaian, peranti boleh dikonfigurasikan untuk menyokong aplikasi P2P, permainan interaktif, persidangan video, dan web atau pelayan proksi. Tidak seperti Pemajuan Port, yang melibatkan konfigurasi tetapan port secara manual, UPnP secara mengkonfigurasikan penghala secara automatik untuk menerima sambungan masuk dan mengarahkan permintaan ke PC khusus pada rangkaian setempat.

• Menyambung kepada Pelayan DNS : Benarkan penghala ini untuk mendapatkan alamat IP DNS daripada ISP secara automatik. DNS adalah hos pada Internet yang menterjemahkan nama Internet ke alamat IP angka.

• Pengesahan : Item ini mungkin ditentukan oleh beberapa ISP.

Semak dengan ISP anda dan isikannya jika diperlukan.

• Nama Hos : Medan ini membenarkan anda untuk memberikan nama hos untuk penghala anda. Biasanya ia adalah keperluan istimewa daripada ISP anda. Jika ISP anda diberikan nama hos kepada komputer anda, masukkan nama hos di sini.

61

62

• Alamat MAC : Alamat MAC (Kawalan Capaian Media) adalah pengecam unik untuk peranti perangkaian anda.

Beberapa ISP memantau alamat MAC peranti perangkaian yang bersambung ke perkhidmatan mereka dan menolak mana-mana peranti yang tidak dikenali yang mencuba untuk bersambung. Untuk mengelakkan isu sambungan disebabkan alamat MAC yang tidak didaftar, anda boleh:

• Hubungi ISP anda dan kemas kini alamat MAC berkaitan dengan perkhidmatan ISP anda.

• Klon atau menukar alamat MAC penghala wayarles ASUS untuk sepadan dengan alamat MAC peranti perangkaian sebelumnya dikenali oleh ISP.

• DHCP query frequency ( Kekerapan pertanyaan DHCP) :

Mengubah tetapan selang waktu Penemuan DHCP untuk mengelak pelayan DHCP terlebih beban.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals