Ο ασύρματος δρομολογητής. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Ο ασύρματος δρομολογητής. Asus DSL-AC750 | Manualzz

1.3 Ο ασύρματος δρομολογητής

Wi-Fi ADSL / VDSL Modem

Dual Band 802.11ac

Router

DSL WPS

Λυχνία LED Τροφοδοσίας

Απενεργ.

: Δεν υπάρχει τροφοδοσία.

Ενεργ.

: Η συσκευή είναι έτοιμη.

Αναβοσβήνει αργά: Λειτουργία διάσωσης

Αναβοσβήνει γρήγορα: Επεξεργασία WPS σε εξέλιξη.

Λυχνία LED ένδειξης DSL

Απενεργ.: Δεν υπάρχει σύνδεση DSL ή δεν είναι δυνατή η δημιουργία

σύνδεσης DSL.

Ενεργ.: Υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο DSL.

Αναβοσβήνει: Το DSL προσπαθεί να συνδεθεί σε DSLAM.

Ενδεικτική λυχνία LED Internet

Απενεργ.: Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή σύνδεση στο Internet.

Ενεργ.: Έχει δημιουργηθεί σύνδεση στο Internet.

Λυχνία LAN 1 ~ 2

Απενεργ.: Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση.

Ενεργ.: Υπάρχει φυσική σύνδεση σε δίκτυο Ethernet.

Λυχνία LED ένδειξης 2.4GHz

Απενεργ.: Δεν υπάρχει 5GHz σήμα.

Ενεργ.: Το Ασύρματο σύστημα είναι έτοιμο.

Αναβοσβήνει: Εκπομπή ή λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης σύνδεσης.

Λυχνία LED ένδειξης 5GHz

Απενεργ.: Δεν υπάρχει 5GHz σήμα.

Ενεργ.: Το Ασύρματο σύστημα είναι έτοιμο.

Αναβοσβήνει: Εκπομπή ή λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης σύνδεσης.

DSL port

Connect to a splitter or to a telephone outlet via an RJ-11 cable.

7

8

Θύρες LAN 1 ~ 2

Συνδέστε καλώδια δικτύου σε αυτές τις θύρες για να δημιουργήσετε σύνδεση στο

LAN.

Κουμπί WPS

Αυτό το κουμπί εκκινεί τον Οδηγό WPS.

Κουμπί επαναφοράς

Αυτό το κουμπί επαναφέρει το σύστημα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές

ρυθμίσεις.

Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN)

Εισάγετε σε αυτή τη θύρα το μετασχηματιστή ρεύματος AC που παρέχεται στη

συσκευασία, για να συνδέσετε το δρομολογητή σε πηγή τροφοδοσίας..

Κουµπί λειτουργίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται

στη συσκευασία. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές:

• Η μέση κατανάλωση ισχύος καθορίζεται σε θερμοκρασία

δωματίου με το ακόλουθο φορτίο:

Έξοδος DC: +12V με μέγιστο ρεύμα 1A Μετασχηματιστής

ρεύματος DC

Θερμοκρασία

λειτουργίας

Υγρασία περιβάλλοντος

σε κατάσταση

λειτουργίας

0~40 o C Αποθήκευση

50~90% Αποθήκευση

0~70 o C

20~90%

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents