Τοποθέτηση του δρομολογητή σας. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Τοποθέτηση του δρομολογητή σας. Asus DSL-AC750 | Manualzz

1.4 Τοποθέτηση του δρομολογητή σας

Για τη βέλτιστη δυνατή ασύρματη μετάδοση του σήματος μεταξύ

του ασύρματου δρομολογητή και των συσκευών του δικτύου που

είναι συνδεδεμένες σε αυτόν, σιγουρευτείτε ότι:

• Έχετε τοποθετήσει τον ασύρματο δρομολογητή σε μια κεντρική

περιοχή για μέγιστη ασύρματη κάλυψη για τις συσκευές του

δικτύου.

• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μεταλλικά εμπόδια και

μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

• Για να αποτρέψετε τις παρεμβολές ή την απώλεια σήματος,

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από συσκευές Wi-Fi 802.11g ή 20MHz, περιφερειακές συσκευές υπολογιστών 2.4GHz,

συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα, μετασχηματιστές,

κινητήρες βαριάς χρήσης, λαμπτήρες φθορισμού, φούρνους

μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλες βιομηχανικές συσκευές.

• Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση

υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη

διεύθυνση http://www.asus.com για τις πιο πρόσφατες

ενημερώσεις υλικολογισμικού.

• Για να διασφαλίσετε ότι το ασύρματο σήμα θα είναι το

καλύτερο δυνατό, προσανατολίστε τις 4 πτυσσόμενες κεραίες όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

9

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents