Εγκατάσταση μόντεμ δρομολογητή xDSL. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Εγκατάσταση μόντεμ δρομολογητή xDSL. Asus DSL-AC750 | Manualzz

1.6 Εγκατάσταση μόντεμ δρομολογητή xDSL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

• Χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση για την εγκατάσταση του

ασύρματου δρομολογητή για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα

εγκατάστασης.

• Πριν εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή ASUS, κάντε τα εξής:

• Αν αντικαθιστάτε έναν ήδη υπάρχοντα δρομολογητή,

αποσυνδέστε τον από το δίκτυο.

1.6.1 Ενσύρματη σύνδεση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ευθύγραμμο είτε

διασταυρούμενο καλώδιο για την ενσύρματη σύνδεση.

WPS

DSL

Power

Wall Power Outlet

1

Line

Wall telephone outlet

Splitter

2

DSL

Phone LAN

3

Laptop

Για να εγκαταστήσετε το μόντεμ δρομολογητή xDSL μέσω

ενσύρματης σύνδεσης:

1. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος του μόντεμ δρομολογητή xDSL στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου RJ-11 στη θύρα DSL του

μόντεμ δρομολογητή xDSL και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα

DSL του διαιρέτη.

3. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τον

υπολογιστή στη θύρα LAN του μόντεμ δρομολογητή xDSL.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αφού ενεργοποιήσετε το ασύρματο μόντεμ δρομολογητή xDSL, περιμένετε για δύο με τρία λεπτά περίπου για να εκκινήσει.

11

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents