1.6.2 Ασύρματη σύνδεση. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

1.6.2  Ασύρματη σύνδεση. Asus DSL-AC750 | Manualzz

12

1.6.2 Ασύρματη σύνδεση

Smart phone

Tablet

Wall power outlet

DSL WPS

DSL

Phone

Splitter

Power

Wall telephone outlet

Laptop

Για να εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή

μέσω ενσύρματης σύνδεσης:

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του ασύρματου

δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου RJ-11 στη θύρα DSL του

μόντεμ δρομολογητή xDSL και συνδέστε το άλλο άκρο στη

θύρα DSL του διαιρέτη.

3. Εγκαταστήστε έναν προσαρμογέα WLAN συμβατό με IIEEE

802.11a/b/g/n/ac στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο,

ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του προσαρμογέα WLAN.

• Για να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το δίκτυό σας,

ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση των ρυθμίσεων ασφαλείας

ασύρματου δικτύου στο Κεφάλαιο 3 αυτού του εγχειρίδιου χρήστη.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents