περιβάλλον χρήστη (GUI). Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

περιβάλλον χρήστη (GUI). Asus DSL-AC750 | Manualzz

2 Πρώτα βήματα

2.1 Σύνδεση στο διαδικτυακό γραφικό

περιβάλλον χρήστη (GUI)

Το ασύρματο μόντεμ δρομολογητής xDSL ASUS παρέχεται με ένα

εσωτερικό διαδικτυακό γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) που σας

επιτρέπει να διαμορφώνετε εύκολα τις διάφορες ρυθμίσεις μέσω μιας

εφαρμογής περιήγησης στο διαδίκτυο όπως Internet Explorer, Firefox,

Safari ή Google Chrome.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν με τις διαφορετικές

εκδόσεις υλικολογισμικού.

Για να συνδεθείτε στο διαδικτυακό GUI:

1. Η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν

ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε

περίπτωση που δεν εκκινήσει αυτόματα, πληκτρολογήστε http://router.asus.com.

2. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή για

πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή

μεσολάβησης, τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και ορίστε τις ρυθμίσεις

TCP/IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης ΙΡ. Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS: https:// www.asus.com/Networking/DSL-AC750/HelpDesk/.

3. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το Web GUI για να

διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις του Ασύρματου Δρομολογητή

ASUS.

13

14

QIS

Άνω κουμπιά εντολών

δεξιά στήλη

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Αν συνδέεστε για πρώτη φορά στο Web GUI, θα

κατευθυνθείτε αυτόματα στη σελίδα της Γρήγορης Εγκατάστασης

Internet (Quick Internet Setup - QIS).

2.2 Γρήγορη εγκατάσταση Internet (Quick

Internet Setup - QIS) με αυτόματη

ανίχνευση

Η λειτουργία γρήγορης εγκατάστασης Internet (QIS) σας

καθοδηγεί στη γρήγορη εγκατάσταση της σύνδεσης στο Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε τη σύνδεση στο Internet για πρώτη φορά,

πατήστε το Κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο δρομολογητή για να

τον επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ανίχνευση QIS:

1. Σύνδεση στο Web GUI. Η σελίδα QIS εκκινεί αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του μόντεμ

δρομολογητή xDSL σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στο Web GUI του

μόντεμ δρομολογητή xDSL για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του

μόντεμ δρομολογητή xDSL. Το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί

ασφαλείας επιτρέπουν στις συσκευές Wi-Fi την είσοδο και σύνδεση στο

2.4GHz/5GHz δίκτυο.

15

2. Το μόντεμ δρομολογητής xDSL διαμορφώνει αυτόματα

τη λειτουργία Παραρτήματος DSL, τον τύπο σύνδεσης στο

Internet και την τιμή και τις λειτουργίες ενθυλάκωσης VPI/VCI.

Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες λογαριασμού Internet που

λάβατε από τον ISP.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λάβετε τις αναγκαίες πληροφορίες από τον ISP για να

διαμορφώσετε τη σύνδεση στο Internet.

16

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Η αυτόματη ανίχνευση του τύπου σύνδεσης με τον ISP λαμβάνει

χώρα όταν διαμορφώνετε το μόντεμ δρομολογητή xDSL για πρώτη

φορά ή όταν η συσκευή έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες

ρυθμίσεις.

• Από προεπιλογή, ο Οδηγός QIS προορίζεται για την εγκατάσταση

DSL. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το DSL-AC750 ως ασύρματο

δρομολογητή, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στο Ιnternet στο

Κεφάλαιο 4 σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

3. Αν το QIS δεν ανιχνεύει τον τύπο σύνδεσης στο Internet,

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε

χειροκίνητα τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

α) Επιλέξτε τη λειτουργία Παραρτήματος που χρησιμοποιηθεί

η υπηρεσία DSL.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Η λειτουργία Παράρτημα A ή Παράρτημα B έχει πολλαπλές

λειτουργίες: Παράρτημα A/I/J/L/M ή Παράρτημα B/J. Αν ο πάροχος

ISP DSLAM παρέχει λειτουργίες Παράρτημα A και Παράρτημα M,

το QIS θέτει αυτόματα τη λειτουργία παραρτήματος σε λειτουργία

Παράρτημα A/I/J/L/M και ολοκληρώνει τη ρύθμιση γραμμής DSL.

• Αν θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το μόντεμ

δρομολογητή xDSL ASUS σε μια συγκεκριμένη λειτουργία

παραρτήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση DSL στο Κεφάλαιο

4 σε αυτόν τον οδηγό χρήστη.

17

β) Επιλέξτε τη Country (Χώρα) και τον Πάροχο Υπηρεσιών

Διαδικτύου (ISP).

γ) Εκχωρήστε το όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και το

κλειδί ασφαλείας για την ασύρματη σύνδεση. Κάντε κλικ στο

Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε.

18

δ) Εμφανίζεται μια σελίδα σύνοψης που εμφανίζει τις

τρέχουσες ρυθμίσεις για το δίκτυο. Κάντε κλικ στο Next

(Επόμενο) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις δικτύου και

μεταβείτε στη σελίδα Χάρτης δικτύου.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents