Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. Asus DSL-AC750 | Manualzz

2.3 Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο

Μετά την εγκατάσταση του ασύρματου δρομολογητή μέσω του

QIS, μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας ή άλλες έξυπνες

συσκευές στο ασύρματο δίκτυο.

Για να συνδεθείτε στο δίκτυο:

1. Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην

περιοχή ειδοποιήσεων για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα

ασύρματα δίκτυα.

2. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε

και κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση).

3. Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το κλειδί ασφάλειας

δικτύου για ασφαλές ασύρματο δίκτυο και στη συνέχεια κάντε

κλικ στο OK.

4. Περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής σας να δημιουργήσει επιτυχή

σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. Εμφανίζεται η κατάσταση

σύνδεσης και το εικονίδιο δικτύου εμφανίζει την κατάσταση

επίτευξης σύνδεσης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανατρέξτε στα επόμενα κεφάλαια για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του

ασύρματου δικτύου.

19

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents