Χρήση του Χάρτη δικτύου. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Χρήση του Χάρτη δικτύου. Asus DSL-AC750 | Manualzz

20

3 Διαμόρφωση των Γενικών

ρυθμίσεων του συστήματος

3.1 Χρήση του Χάρτη δικτύου

Ο Χάρτης δικτύου σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις

ασφαλείας του δικτύου, να διαχειρίζεστε τις συσκευές-πελάτες του

δικτύου και να παρακολουθείτε τη συσκευή USB.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents