ρυθμίσεων ασφαλείας. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

       ρυθμίσεων ασφαλείας. Asus DSL-AC750 | Manualzz

3.1.1 Εγκατάσταση των ασύρματων ρυθμίσεων ασφαλείας

Για να προστατεύσετε το ασύρματο δίκτυο από μη

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, πρέπει να διαμορφώσετε τις

ρυθμίσεις ασφαλείας.

Για να εγκαταστήσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις ασφαλείας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Network Map (Χάρτης δικτύου).

2. Στην οθόνη Network Map (Χάρτης δικτύου), επιλέξτε το εικονίδιο

System status (Κατάσταση συστήματος) για να εμφανίσετε τις

ασύρματες ρυθμίσεις ασφαλείας όπως SSID, επίπεδο ασφαλείας και

ρυθμίσεις κρυπτογράφησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ασύρματες ρυθμίσεις

ασφαλείας για τις ζώνες 2.4GHz και 5GHz.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 2.4GHz

Ρυθμίσεις ασφαλείας 5GHz

3. Στο πεδίο Wireless name (SSID) (Ασύρματο όνομα (SSID)),

πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για το ασύρματο δίκτυο.

4. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Authentication Method

(Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας), επιλέξτε τη μέθοδο

κρυπτογράφησης για το ασύρματο δίκτυο.

21

advertisement

Key Features

 • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
 • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
 • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
 • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
 • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents