3.1.2 Διαχείριση των πελατών του δικτύου. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

3.1.2  Διαχείριση των πελατών του δικτύου. Asus DSL-AC750 | Manualzz

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το πρότυπο IEEE 802.11n/ac απαγορεύει τη χρήση

υψηλής ταχύτητας με WEP ή WPA-TKP όπως το unicast cipher. Αν

χρησιμοποιείτε μεθόδους κρυπτογράφησης, η ταχύτητα δεδομένων θα

πέσει σε σύνδεση IEEE 802.11g 54Mbps.

5. Πληκτρολογήστε το Κλειδί WPA-PSK (κωδικός πρόσβασης

ασφαλείας).

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε.

3.1.2 Διαχείριση των πελατών του δικτύου

22

Για να διαχειριστείτε τους πελάτες του δικτύου σας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

καρτέλα Network Map (Χάρτης δικτύου).

2. Στην οθόνη Network Map (Χάρτης δικτύου), επιλέξτε το εικονίδιο Client

Status (Κατάσταση πελάτη) για να εμφανίσετε τις πληροφορίες για

τους πελάτες του δικτύου σας.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents