3.3.3 Φάσμα. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

3.3.3 Φάσμα. Asus DSL-AC750 | Manualzz

3.3.3 Φάσμα

Το Φάσμα DSL παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα της

σύνδεσης. Το γράφημα αναλογίας σήματος προς θόρυβο

εμφανίζει το κλασσικό SNR (Αναλογία σήματος προς θόρυβο), που

μπορεί να είναι χρήσιμο στην ταυτοποίηση της σταθερότητας της

σύνδεσης DSL. Το γράφημα εκπομπής/λήψης εμφανίζει πόσα bit

ανά φορέα εκπέμπονται/λαμβάνονται.

29

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents