4.1.4 Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.1.4  Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.1.4 Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου

Το φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου παρέχει έλεγχο στα πακέτα που

μεταδίδονται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση MAC (Media Access

Control - Έλεγχος πρόσβασης μέσων) στο ασύρματο δίκτυο.

38

Για να εγκαταστήσετε το Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο δίκτυο)

> καρτέλα Wireless MAC Filter (Φίλτρο MAC ασύρματου

δικτύου).

2. Ενεργοποιήστε το Mac Filter Mode (Λειτουργία φίλτρου

Mac), στη συνέχεια στην αναπτυσσόμενη λίστα MAC Filter

Mode (Λειτουργία φίλτρου Mac), επιλέξτε είτε Accept

(Αποδοχή) ή Reject (Απόρριψη).

• Επιλέξτε Accept (Αποδοχή) για να επιτρέπετε σε συσκευές στη

λίστα φίλτρου ΜAC να αποκτούν πρόσβαση στο ασύρματο

δίκτυο.

• Επιλέξτε Reject (Απόρριψη) για να αποτρέπετε συσκευές στη

λίστα φίλτρου ΜAC να αποκτούν πρόσβαση στο ασύρματο

δίκτυο.

3. Στη λίστα φίλτρου MAC, κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη)

και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση MAC της ασύρματης

συσκευής.

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents