4.1.5 Ρύθμιση RADIUS. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.1.5  Ρύθμιση RADIUS. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.1.5 Ρύθμιση RADIUS

Οι ρυθμίσεις RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service

- Υπηρεσία Απομακρυσμένης Ταυτοποίησης Χρήστη μέσω

Τηλεφώνου) παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας όταν

επιλέγετε ως μέθοδο ελέγχου ταυτότητας WPA-Enterprise, WPA2-

Enterprise ή Radius με το 802.1x.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου RADIUS:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταυτότητας του ασύρματου

δρομολογητή έχει οριστεί σε WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise ή

Radius με 802.1x.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα 4.1.1 Γενικά για τη διαμόρφωση

των ρυθμίσεων ελέγχου πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή.

2. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο

δίκτυο) > RADIUS Setting (Ρυθμίσεις RADIUS).

3. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων.

4. Στο πεδίο Server IP Address (Διεύθυνση ΙΡ διακομιστή),

πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του διακομιστή RADIUS.

5. Στο πεδίο Connection Secret (Μυστικό σύνδεσης),

καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο

διακομιστή RADIUS.

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

39

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents