4.1.6 Επαγγελματικό. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.1.6 Επαγγελματικό. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.1.6 Επαγγελματικό

Η οθόνη Επαγγελματικό παρέχει διαμόρφωση ρυθμίσεων για

προχωρημένους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες τιμές σε

αυτή τη σελίδα.

40

Στην οθόνη Professional Settings (Επαγγελματικές ρυθμίσεις),

μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Συχνότητα: Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων στην οποία θα

εφαρμοστούν οι επαγγελματικές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση ασύρματου: Επιλέξτε Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο. Επιλέξτε No (Όχι) για να

απενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Enable Wireless Scheduler(Ενεργοποίηση ασύρματου

χρονοπρογραμματιστή): Μπορείτε να ορίσετε ένα εύρος

ωρών για την ενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου κατά τη

διάρκεια της εβδομάδας.

Ημέρες ενεργοποίησης ασύρματου: Μπορείτε να

καθορίσετε ποιες ημέρες της εβδομάδας θα είναι

ενεργοποιημένο το ασύρματο δίκτυο.

Ώρες ενεργοποίησης ασύρματου: Μπορείτε να καθορίσετε ένα εύρος ωρών για την ενεργοποίηση του ασύρματου

δικτύου κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Ρύθμιση απομονωμένου ΣΠ: Η Ρύθμιση απομονωμένου

ΣΠ αποτρέπει τις ασύρματες συσκευές στο δίκτυο από το να

επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη

αν πολλοί επισκέπτες έρχονται ή φεύγουν συχνά στο/από το

δίκτυό σας. Επιλέξτε Yes (Ναι) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη

λειτουργία ή επιλέξτε No (Όχι) για να την απενεργοποιήσετε.

Roaming Assistant(Βοηθός περιαγωγής): Σε διαμορφώσεις

δικτύου που περιλαμβάνουν πολλαπλά Σημεία πρόσβασης ή

ενισχυτή ασύρματου, οι ασύρματες συσκευές-πελάτες μερικές

φορές δεν μπορούν να συνδεθούν αυτόματα σε διαθέσιμα

ΣΠ γιατί είναι ακόμη συνδεδεμένοι στον κύριο ασύρματο

δρομολογητή. Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση έτσι ώστε η

συσκευή-πελάτης να αποσυνδεθεί από τον κύριο ασύρματο

δρομολογητή αν η ισχύς σήματος είναι χαμηλότερη από ένα

συγκεκριμένο όριο και να συνδεθεί σε ισχυρότερο σήμα.

Ενεργοποίηση IGMP Snooping: Επιλέξτε Enable

(Ενεργοποίηση) ως προεπιλεγμένη τιμή για βοήθεια στη

βελτίωση της ταχύτητας μετάδοσης.

Ταχύτητα πολλαπλής εκπομπής (Mbps): Επιλέξτε την

ταχύτητα μετάδοσης πολλαπλής εκπομπής ή κάντε κλικ στο

Disable (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε την

ταυτόχρονη απλή μετάδοση.

Κατώφλι RTS: Επιλέξτε μια χαμηλή τιμή για το κατώφλι RTS

(Request to Send) για να βελτιώσετε την ασύρματη επικοινωνία

σε ένα απασχολημένο ή θορυβώδες ασύρματο δίκτυο με

υψηλή κίνηση δικτύου και πολυάριθμες ασύρματες συσκευές.

Μεσοδιάστημα DTIM: To Μεσοδιάστημα DTIM (Delivery

Traffic Indication Message - Παράδοση Μηνύματος

Υπόδειξης Κυκλοφορίας) ή το Data Beacon Rate (Ταχύτητα

προειδοποιητικού σήματος δεδομένων) είναι το χρονικό

μεσοδιάστημα που μεσολαβεί πριν από την αποστολή ενός

σήματος σε μια ασύρματη συσκευή σε κατάσταση αναμονής

και υποδεικνύει ότι ένα πακέτο δεδομένων αναμένει να

παραδοθεί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι τρία χιλιοστά του

δευτερολέπτου.

Διάστημα προειδοποιητικού σήματος: Το Διάστημα

προειδοποιητικού σήματος είναι ο χρόνος μεταξύ ενός DTIM

και του επόμενου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100 χιλιοστά

του δευτερολέπτου. Μειώστε την τιμή του διαστήματος

προειδοποιητικού σήματος όταν η ασύρματη σύνδεση είναι

ασταθής ή για την περιαγωγή συσκευών

41

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents